Tip na výlet: Hrad Kokořín

Kokořín leží nedaleko Mělníka a patří k nejznámějším středověkým hradům celého Česka. Připomenout jej ve svém rozsáhlém díle nezapomněl dokonce ani sám Jára Cimrman.

V písemných pramenech se zpráva o vzniku hradu Kokořín nedochovala. Existuje však mnoho písemností o mnoha majitelích panství. Hrad nechal postavit pravděpodobně Berka z Dubé někdy počátkem 14. století.

První písemná zmínka o jednom z nejznámějších českých hradů pochází z roku 1427, kdy jej vlastnil Aleš Škopek z Dubé. Hrad patřil i jiným pánům – v 16. století jej získal Hynek Beřkovský ze Šebířova, který jej už neobýval, ale žil v nové gotické tvrzi, kterou si nechal postavit ve vsi u poplužního dvora. Jeho dcera Dorota
nechala v roce 1545 zapsat hrad Kokořín do nově vzniklých zemských desek jako „pustý“.

Roku 1610 vlastnil hrad císař Rudolf II., který jej koupil za 96 tisíc kop grošů míšenských od Adama Tobiáše Hrzána z Harasova, aby jej jeho bratr Matyáš o rok později za 75 tisíc kop grošů míšenských prodal zpět Berkům z Dubé a Lipého.

Václavu Berkovi z Dubé byl ale za jeho účast na stavovském povstání majetek zkonfiskován, takže se Kokořín opět dostal do vlastnictví Komory královské. Od ní jej dostal hrabě Adam z Valdštejna. Chvíli byl majitelem  hradu i Albrecht z Valdštejna. Pustnoucí hrad ke svému majetku na začátku 17. století počítali Habsburkové.
Ferdinand II. jej roku 1636 daroval Janu Boeckovi, císařskému generálu.

Další majitelé – pánové z Bubna – nechali v roce 1715 na severní straně poplužního dvora vystavět nový barokní zámek a o zbytek hradu se nestarali. Kokořín roku 1740 koupil hrabě František Karel Sweets – Sporck
a jeho dcera Barbora O’Reillyová jej pak roku 1807 prodala kněžně Terezii Windisgraetzové.

Hrad pak kupují velkostatkáři Josef a Marie Jírovi a dalším vlastníkem byl rod Špačků. Špačkovi hrad přestavěli
a upravili. Po roce 1950 byl hrad vyvlastněn, další rekonstrukce se uskutečnila v letech 1969 – 1983. V roce 2001 byl hrad Kokořín prohlášen národní kulturní památkou, v roce 2006 potom v restituci vrácen rodině Špačkových.

red