Středočeští radní navrhli pro příští rok vyrovnaný rozpočet

Rada Středočeského kraje projednala ve čtvrtek návrh rozpočtu na příští rok. Radní doporučili zastupitelstvu, aby vyrovnaný rozpočet schválilo. Zastupitelé budou hlasovat 19. prosince.

„Návrh rozpočtu na rok 2017 vychází ze schváleného rozpočtu roku 2016, z rozpočtového výhledu kraje a z předpokládaného inkasa sdílených daní v roce 2017. Je sestaven tak, aby byly příjmy i výdaje vyrovnané ve výši 20 225 898 300 korun,“ řekl náměstek hejtmanky pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO). Radní rovněž schválili plán investic a rozpočtová pravidla na příští rok.

Rozpočet na letošní rok byl schválen ve výši 19,3 miliardy korun. V příštím roce by tak měl kraj hospodařit s částkou přibližně o 900 milionů korun vyšší.

„Oproti letošnímu roku rada kraje navrhuje zastupitelstvu navýšit rozpočet především v kapitolách dopravy přibližně o 15 procent, dále v kapitole školství o asi 14 procent a zvýšíme také finance v kapitole zdravotnictví, a to o sedm procent. Chceme také spravedlivě pomáhat obcím a městům v našem kraji při realizaci jejich projektů,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Kraj chce podle ní zejména posílit výdaje na opravy silnic a na dopravní obslužnost a také na provoz škol a jejich opravy. „V investiční činnosti se soustředíme na důsledné čerpání dotačních prostředků, především do dopravních staveb, na realizaci vlastních investic a dále na dokončení rozpracovaných akcí,“ prohlásila Pokorá Jermanová, podle níž zadlužení kraje v příštím roce klesne.

Z navýšení podílu výběru daní bude kryta rezerva na krytí ztrát hospodaření krajských nemocnic ve výši 300 milionů korun, důvodem jsou ztráty kladenské nemocnice a nepříznivé zprávy z mladoboleslavské nemocnice. „Je to především účet za řízení, nebo spíš neřízení nemocnic ze strany předchozího vedení kraje,“ posteskl si náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka.

red