Středočeský kraj ukončil přijímání žádostí o kotlíkové dotace

Dnem 29. června 2018 vypršel termín pro přijímání žádostí v rámci vyhlášené II. výzvy Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019. V této výzvě bylo alokováno celkem 502,2 milionu korun. K 29. červnu do 14 hodin kraj zaevidoval celkem 4 977 žádostí v celkové výši 543 021 723 korun.

„Středočeský kraj ponechával možnost podání žádosti o kotlíkovou dotaci po celou dobu přesto, že již od dubna byla alokovaná částka prostým součtem nároků podaných žádostí vyčerpána. Bylo tomu proto, že ne všichni stávající žadatelé o dotaci ji nakonec budou čerpat, ať už z důvodu odstoupení od žádosti či nesplnění podmínek. Tím získal větší počet zájemců šanci na získání dotace,“ připomněl náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011). Upřesnil také, že přijaté žádosti byly zařazeny do tzv. zásobníku žádostí a v případě, že některá z žádostí, která byla podána dříve, bude vyřazena, popř. některý z žadatelů požádá o zrušení žádosti, bude proveden posun v pořadí. Podle zkušeností z první výzvy až 15 % žadatelů z různých důvodů neuzavřelo smlouvu.

Přehled o postupu vyřizování podané žádosti mohou žadatelé sledovat on-line prostřednictvím webových stránek krajského úřadu. Pod odkazem: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace naleznou přehlednou tabulku podaných žádostí, která monitoruje celý průběh zpracování konkrétní žádosti. Žadatelé se nemusí obávat jakéhokoli zneužití osobních dat, neboť v tabulce nejsou obsaženy žádné citlivé údaje žadatelů. Tabulka je aktualizována vždy k patnáctému dni každého měsíce. Je to příspěvek pro zvýšení transparentnosti schvalovacího procesu.