Libor Lesák (ODS): Kralupy slaví velký úspěch!

V celorepublikovém srovnání se umístily v první dvacítce, jak to dokázaly?

Na krásném 18. místě se v průzkumu mezinárodní společnosti Deloitte s názvem Obce v datech dokázaly umístit Kralupy nad Vltavou. V profesionálním šetření, během kterého odborníci hodnotili index kvality života ve 206 obcích s rozšířenou působností, a to podle tří hlavních kategorií, dokázaly Kralupy předběhnout v podstatě veškerá města ve svém okolí. Jak se jim to vlastně podařilo, a jaké inovace mají v plánu do budoucna?

Obce v datech, nový projekt mezinárodní společnosti Deloitte, který měl v uplynulých měsících za úkol podle tří kritérií, a to zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání, vztahy a služby, zhodnotit kvalitu života v obcích s rozšířenou působností, je u konce, a Kralupy se rozhodně nemají za co stydět. Umístěny na krásném 18. místě dokázaly, že řeči o nehezkém průmyslovém městě, se v žádném případě nezakládají na pravdě, naopak.

„Když jsem se dozvěděl výsledek průzkumu společnosti Deloitte, ve kterém Kralupy v porovnání se svým okolím doopravdy excelovaly, polila mě obrovská hrdost,“ neskrývá nadšení místostarosta Libor Lesák, který však ihned dodává, že toto skvělé umístění v žebříčku je nejen ukázkou kvalitní práce radnice a dalších organizačních složek, ale především se jedná o úspěch celých Kralup a všech lidí, kteří zde žijí.

Celý výsledek tohoto srovnání je však o to krásnější, že Kralupy nad Vltavou předběhly v podstatě všechna města ve svém okolí, jež dříve v představách většiny obyvatel České republiky, platila za hezčí, přitažlivější a lepší. Nedaleký Mělník ležící na soutoku řek Labe a Vltavy, okresní město, pod které Kralupy spadaly, a magické místo, jež se může pochlubit krásným zámkem, se propadlo až na 153. příčku v ČR, a 24. ve Středočeském kraji.

Neexcelovalo ani královské město Slaný, pyšnící se mnoha památkami a slavnou historií, jež se uchytilo až na 101. místě v ČR a na 16. v kraji. „Kralupy se nám během posledních několika let povedlo radikálně změnit k lepšímu, a jejich umístění v první dvacítce, o tom jasně svědčí,“ vysvětluje Libor Lesák s tím, že projekt Obce v datech nyní zároveň jasně ukázal, že není možné posuzovat lokality jen podle jejich pověsti, a Kralupy jsou toho příkladem.

Přestože kralupský místostarosta se celý úspěch města snaží skromně připisovat především zaměstnancům radnice, a také samozřejmě všem, kdo zde žijí, sluší se zmínit, že lví podíl na něm má i on sám. Je to právě Libor Lesák, kdo musí činit řadu nelehkých rozhodnutí v době, kdy starosta Holeček pobývá často v senátu anebo mimo ČR v rámci zahraničních cest, které jako zákonodárce vykonává, a nemůže se již městu věnovat tolik, jak by si sám jistě přál.

Pokud se podíváme na jednotlivá kritéria, stojí za zmínku třeba finanční politika, jistě hodnocená v rámci materiálního zabezpečení, kterou tomuto středočeskému městu mohou ostatní obce závidět. „Kralupům se daří hospodařit, nemají žádné dluhy, rozvíjíme investice, a finančními ústavy jsme vedeni jako úspěšní,“říká místostarosta Lesák, jež má městskou kasu na starost, a každoročně se svým týmem získá řadu různých dotačních titulů, které jsou klíčem k rozvoji města i vyrovnanému rozpočtu.

Nejinak je tomu také na poli vzdělávání, kde má toto středočeské město před ostatními značný náskok. Všechny místní základní školy vypadají díky rekonstrukcím hrazeným z dotačních titulů jako nové, a nedávno se Kralupům navíc podařil další zajímavý kousek. „Získali jsme dotaci z fondu EU ve výši 35 milionů korun, která bude určena na projekt Přístavba odborných učeben v ZŠ Komenského,“ uvádí Libor Lesák s tím, že tato akce nejen zatraktivní vědu a techniku mezi dětmi, ale také přispěje k důležitosti města ve Středočeském kraji.

Stejně tak se i v případě životního prostředí mají Kralupy čím pochlubit. Nejen, že zde občané naleznou řadu romantických zákoutí, a krásných přírodních památek, ale městu se také daří chránit místní od řady nebezpečí, jež s průmyslem souvisí. „Dokázali jsme například přimět kraj, aby vyslovil červenou výstavbě obalovny ve Chvatěrubech,“ říká místostarosta Lesák, jež dlouhá léta upozorňuje na to, že tvorbou dalších zpevněných ploch by mohlo dojít dokonce ke změně klimatu na Kralupsku, a proto je třeba vznik nových podniků důkladně zvážit.

Místní však rozhodně nehodlají usnout na vavřínek, a řada zajímavých akcí se chystá i do budoucna. V rámci ochrany přírody a krajiny nyní město dokončuje Park čtyř ročních období na Strachově, kde vznikne nový multifunkční areál, a stejně tak se chystá zaměřit na zlepšení kvality ovzduší. Místní také jistě potěší zrekonstruované centrum, jehož součástí bude i nové náměstí, pokryté žulovou dlažbou, osázené vzrostlou zelení a lavičkami, s vodotryskem.