Skautský tábor 2017

Skauti z Mělníka mají letos tábor za sebou. Tak, jako vloni bylo nakládání věcí na tábor ohroženo uzamčením objektu v Cukrovarské ulici, tak i letos bylo nakládání ohroženo uzamčením objektu na Neuberku, kde máme klubovny a materiál a kde byl na vratech navíc zavěšen bez našeho vědomí nový zámek. Naštěstí díky vstřícným lidem se odemčení vrat povedlo a my jsme mohli naložit věci potřebné na tábor

. O prvním turnusu vyrazilo 34 dětí v rozmezí 8-18 let s vedoucími na tábořiště v katastru obce Hůrky u Jindřichova Hradce do překrásné přírody České Kanady, kde jsme spali v podsadových stanech, na toaletu jsme chodili na latrýny a sprchovali jsme se v přírodě pod vojenskou sprchou. Prostě přírodní tábor. Celotáborová hra se konala v duchu Harryho Pottera, kdy nechyběl mluvící klobouk, který rozřazoval děti do kolejí Lesní školy magie, nechyběly převleky a samotná kouzla. Každodenním rituálem byla ranní rozcvička, vztyčování státní vlajky a zasekávání sekyrky práce, večerní snímání státní vlajky a vysekávání sekyrky práce, po určených skupinách se děti podílely na každodenní přípravě jídla a v noci ve dvojicích jako noční hlídka hlídaly tábor. Děti si vyráběly kouzelnické hůlky, košťata na hru Famfrpál, trička se znakem své koleje školy, vlajky svých kolejí a učily se různým kouzlům. V rámci večerní volnočasové hodinky, tzv. střípků, se učily střílet ze vzduchovky, z luku, stopy, bylinky, zvířata, vyřezávat ze dřeva, apod. jiné aktivity. Během dne bylo na programu dostatek různých her a soutěží včetně olympiády netradičních disciplín, takže na nudu nebyl vůbec žádný čas.

Jedno dopoledne bylo věnováno i zdravovědě, kdy starší skauti a skautky byly namaskováni jako ranění a mladší je měly ošetřovat včetně dopravení do určeného místa. Starší skauti a skautky si upekly maso s brambory v tzv. Seetnově hrnci, tj. v zemi; absolvovaly cca 25 km dvoudenní výpravu mimo tábor, kdy se během ní podívaly na zříceninu Landštejn a vyzkoušely svojí odvahu a síly na překážkách v lanovém centru. Téměř každý den v prvním týdnu jsme se chodili koupat do rybníka Osiky. Večer jsme se těšili na táboráky, u kterých jsme si zazpívali za zvuku kytar. V pátek zažehly čtyři ohnivci z řad starších skautů a skautek (každý ze své světové strany) slavnostní oheň, u kterého nováčkové skládali skautský slib. Byl to nezapomenutelný zážitek.

Nechyběla noční stezka odvahy, kde se na konci musely všichni vlastnoručně podepsat na pergamen. Během tábora byl rovněž čas vyrábět různé výrobky, jako např. náramky z bavlnek nebo z kůže, misky z provázků, náhrdelníky z kostí, turbánky a ringouše ze dřeva, tkali jsme na stavu náramky z korálků apod. V rámci ukončení celotáborové hry všichni museli jít za tmy za pokladem, respektive mladší skauti a skautky šly začarovaným lesem za blikajícím světýlkem bludičky, která je dovedla až ke sladkému pokladu a starší šly podle mapy do jedné vesnice, kde je čekal sladký poklad vedle hřbitovní zdi. Nastal poslední den, kdy došlo k slavnostnímu vyhodnocení všech kolejí a ti nejlepší si odnesly překrásný pohár. Odpoledne byla hostina a večer poslední táborák, u kterého si někteří spálili přezdívku vyrytou do březové kůry a u kterého jsme si naposled zazpívali za zvuku kytar písničky.

Tábor se nám všem moc líbil, bohužel utekl jako voda a již nyní se těšíme na příští tábor.

Za skautské vedení zpracovala Ivana Siranová