Mělničtí policisté se zapojili do celorepublikové akce: „Hazard, alkohol a děti“

Jedná se o především preventivní opatření, které proběhlo v součinnosti s dalšími subjekty – krajskou hygienickou stanici, hasičským záchranným sborem a městskou policií. Policisté se zaměřili zejména na dodržování zákazu podávání alkoholu mladistvým. Zároveň se také soustředili na osoby v pátrání, na dodržování předpisů v oblasti hygieny a požární ochrany.

V rámci působnosti Územního odboru Mělník policisté během uplynulé akce, která proběhla ve dvou dnech a na různých místech, zkontrolovali necelé tři desítky barů, restaurací, pohostinství a heren, včetně disco klubu. Z více než 100 kontrolovaných lidí, nebyla u žádné z osob mladší 18ti let zjištěna přítomnost alkoholu v dechu. A pouze v jednom případě se u osoby mladší 18ti let zjistilo požití omamných a psychotropních látek.

Policisté, během sobotního večera 26. srpna t.r., v rámci probíhající akce, navíc vypátrali pohřešovanou osobu, která uvedla, že chce spáchat sebevraždu.

Tyto a podobné další preventivní akce budou jistě pokračovat i v dalších letech.

por. Mgr. Markéta Johnová tisková mluvčí P ČR Mělník