Rozdělení na dva názorové tábory vedlo k trestnímu oznámení

Projekt domu pro seniory rozdělil Cítov na dva tábory. Na úřední desce byl dne 6. června vyvěšen záměr č.j.00744/19 OU týkající se výstavby, který mění původně avizovanou vizi o vlastnictví domu obcí. Nově vzniklý Senior park má fungovat jako společenství vlastníků jednotek s většinovým soukromým vlastníkem.

Záměr obce viz www.citov.cz vyvolal u části obyvatel potřebu veřejné diskuse. V nedělní podvečer se sešlo přes sto dvacet občanů obce na místním hřišti na základě výzvy, kterou iniciovalo část občanů, mezi nimiž jsou i zastupitelé obce. Cílem setkání byla debata o možnosti zvrátit vstup soukromého investora Senior Park a.s. do projektu na výstavbu domu pro seniory. Požadavkem účastníků veřejné diskuse je, aby většinovým vlastníkem domu byla obec nikoliv soukromý vlastník. V tomto duchu byla koncipována i petice s názvem NE prodat pozemky do vlastnictví společnosti Senior park Cítov, s.r.o. podle záměru č.j. 00744/19 OU ze dne 6.6.2019, kterou lidé po veřejné diskusi podepisovali.

Starosta obce David Rameš objasňuje: „Ano, došlo k určité změně. Původní záměr, že dům seniorů bude patřit obci, se bohužel nepodařil. V průběhu zjišťování možností financování projektu došlo k jednání s Krajským úřadem. Podporu jsme však nezískali a tím ani možnost finanční pomoci. Jako důvod uvedl Krajský úřad, že poskytování sociálních služeb pro seniory je v lokalitě dostatečně saturováno. Ale čekací doba pro umístění seniorů do podobných zařízení je i několik let. Bylo nutné hledat jiné možnosti zajištění financí. Všechny informace, které se týkaly projektu, byly a jsou zveřejňovány průběžně a kdokoliv má možnost se k uvedenému vyjádřit“.

O víkendu byla na webových stránkách obce zveřejněna závažná informace. „Obec Cítov podala podnět Policii ČR k prošetření skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, a to v souvislosti s Výzvou občanům Cítova a Daminěvsi, kterou občané obdrželi do svých schránek. Důvodem podání trestního oznámení je skutečnost, že uvedený materiál je považován za zkreslený, tendenční a neúplný a vyvolává dojem nehospodárného nakládání s obecním majetkem v souvislosti se záměrem, kdy by byl ve spolupráci se soukromým investorem zbudován objekt pro seniory na části prostranství býv. JZD“, tolik citace z webových stránek Cítova. „Trestní oznámení bylo podáno z důvodu udržení dobrého jména obce, jehož vedení bylo nařčeno z nehospodárného financování a nevýhodné investice“, doplňuje starosta obce.

Marta Dušková