Pracovníci mělnického muzea představili svou profesi školákům

Regionální muzeum Mělník uvedlo nový speciální projekt pro školy, ve kterém přibližuje profesi muzejníka a zákulisí muzejní činnosti.

Žáci 9. ročníku mělnické Základní školy Jungmannovy sady navštívili v pondělí muzeum v Mělníku. Na besedě jim zde historik muzea Lukáš Snopek, muzejní pedagožka Jitka Králová a další odborní pracovníci jim zde představili poslání muzea, principy jeho sbírkotvorné činnosti i specifika muzejní práce.

Cílem akce bylo podpořit vzdělávací tematickou oblast Svět práce přispívající k snazší orientaci při volbě povolání. Do budoucna muzeum zvažuje zařadit projekt do stálé nabídky výukových programů.

red