PEGAS oslaví třicet let

 

Mělnickému literárnímu klubu je třicet let

 DSC05648

Mělnický literární klub PEGAS oslaví v tomto roce třicet let svého trvání. Vznikl na podzim roku 1989 a u jeho zrodu stáli básníci a básnířky Aida Legerová, Zdenka Líbalová, Jindra Lírová, Blanka Štráchalová, Helena Burianová, Ladislav Matlák a Jiří Piler. Nejprve toto literární sdružení fungovalo při OV SSM Mělník, později při Okresním kulturním středisku v Mělníku a po sametové revoluci funguje zcela samostatně s finančním přispěním Odboru kultury Městského úřadu v Mělníku. Dnes má již 48 členů, a to nejen z Mělníka a celého regionu, ale i z Prahy a z ostatních měst celé České republiky. Ti z Mělníka, blízkého okolí i z Prahy se pravidelně jednou měsíčně setkávají na schůzkách, kde hovoří o poezii, předčítají si své básně a plánují další činnost, ti z daleka se účastní činnosti klubu korespondenčně – posílají své básně do sborníků a na výstavy, které PEGAS pořádá a účastní se společně nejrůznějších literárních soutěží a podobně. Jeho činnost bychom mohli rozdělit na několik oblastí. V publikační, v níž klub již od svého založení vydává poezii, to byly nejprve čtvrtletníky „Křídla“ a „Doteky“, později edice „Profily“ – průřez poezií jednotlivých autorů, dále edice „PEGAS dětem“ s verši autorů píšících pro děti, „Křídla“ – nejnovější básně členů PEGASu, „Souznění“ – básně dvou autorů publikující na stejné téma, edice „Doteky“ a od nového roku 2017 edice „Zrcadlení“ v novém formátu. Kromě toho vydává klub ještě celou řadu sborníků, např. Zrcadlení, Nekonečná něha, Mělník  veršem i obrazem, Ztráty a naděje, Svému městu a kraji, Křídlení, Pražská zastavení, Souznění, každoroční Almanach jubilantů a „Vánoční pegasí poetník“. PEGAS připravuje také poetická pásma a autorská čtení, která jeho členové předvádějí v Masarykově kulturním domě v Mělníku, na evangelické a římsko – katolické faře a jezdí s nimi za seniory do domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou. Na mělnické radnici, v MKD a v Centru seniorů Mělník pak pořádá výstavy poezie doplněné fotografiemi nebo kresbami svých členů. V neposlední řadě již 23 let pořádá klub celostátní literární soutěž Mělnický Pegas, které se účastí neprofesionální básníci z celé ČR. Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích – pro básníky do 15 let, do 30 let, nad 30 let a pro autory, kteří vydali svou básnickou sbírku. Začátkem ledna letošního roku byl vyhlášen již 23. ročník této soutěže. Propozice jsou uvedeny v celostátním i regionálním tisku. Může se do ní přihlásit každý, kdo má poezii rád. Uzávěrka soutěže je 31. 5., slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pak bude 14. října v 10.00 hodin v Masarykově kulturním domě v Mělníku. Každý autor, který se soutěže zúčastní, obdrží písemné hodnocení poroty a sborník vítězných prací. PEGAS rovněž uděluje čestný titul „Osobnost PEGASU“ svým nejaktivnějším členům. V loňském roce tento titul získal básník Jaroslav Schnerch z Prahy. Více v následujícím rozhovoru.

Prozradíš, na čem momentálně pracuješ?

„Snažím se o ledacos, ale uvidím jak se zadaří. Pochopitelně to bude nová sbírka, ale zatím nemám přesnou představu, čeho se budou verše týkat. Nevládnu pevně otěžemi, básně si se mnou hrají, někde se škodolibě uculují. (Smích) K tomu mám nesplněný rest, rozhodl jsem se napsat pro děti pohádku formou divadelní hry. Zjistil jsem ale, že dát dohromady básnickou sbírku je daleko snazší, než poprat se s čerty nebo princeznami.“

Kromě psaní básní se věnuješ i práci v porotách nejrůznějších literárních soutěží. Jaká je vůbec současná nejmladší česká poezie?

„Lehčí otázku bys neměla? Vždyť úroveň současné české poezie řeší kritici, akademické hlavy, novináři… Čtu různé tiskoviny, jako jsou např. TVAR, WELLES?, A2, HOST a další, a tak určitou představu přeci jenom mám. Ale k tvojí otázce – rozhodně je zajímavá a pestrá, i když někdy pro čtenáře náročná.“

Jsi dlouholetým členem mělnického literárního klubu PEGAS. Co ti dává členství v tomto klubu?

„Setkání s milými a vstřícnými lidmi. Navíc také možnost uplatnění. Kontakt s mělnickou veřejností a v neposlední řadě pocit, že někam patřím.“

Čeho bys chtěl na poli literatury ještě dosáhnout?

V mém věku se již podobné ambice vytrácejí. Nebylo by ale marné být ještě nějaký čas dílkem v masivu zvaném literatura.“

Děkuji za rozhovor.                                                                                                                 

galerie-12

Básník Jaroslav Schnerch je dlouholetým  členem mělnického klubu PEGAS.