Nová národní památka

Usnesením vlády ČR ze dne 20. února 2017 byl za národní kulturní památku prohlášen zámek s parkem v Brandýse nad Labem. Významná renesanční památka se skvostnými sgrafity je vedle Pražského hradu nejvýznamnějším habsburským zámkem v Čechách, v průběhu šesti staletí zde pobývali všichni panovníci habsburské dynastie. Návštěvníci této unikátní památky mohou zhlédnout původní císařské komnaty, apartmán blahoslaveného Karla I. a císařovny Zity, zámeckou knihovnu toskánských Habsburků, expozici uniforem a zbraní císařské kavalerie, zámeckou obrazárnu a sály gotického hradu. Původní gotický hrad ze 14. století se v roce 1547 stal majetkem české královské komory a loveckým sídlem císaře Ferdinanda I. Autory renesanční přestavby, která zámku přinesla i skvostnou sgrafitovou výzdobu, byli významní umělci dvorského okruhu. Město Brandýs nad Labem bylo v roce 1581 povýšeno na královské komorní město, neboť zámek si velmi oblíbil císař Rudolf II. a vybavil jej jako své hlavní mimopražské sídlo. Často sem zajížděl, užíval nádherné zahrady, pořádal hony a hostil významné osobnosti – mezi jinými i hvězdáře Tychona Brahe. Častou návštěvou na zámku býval císař Ferdinand III., který se v časech 30leté války zasloužil o záchranu staroboleslavského Paladia země České, za lovem sem přijížděl císař Karel VI. s celým dvorem. Marie Terezie se tu seznámila se svým chotěm Františkem Štěpánem Lotrinským a odsud vyjížděla do Prahy ke královské korunovaci. Císař František I. měl na zámku v Brandýse svůj hlavní stan v čase napoleonských válek a přijal zde roku 1813 ruského cara Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III. k jednání koalice proti Napoleonovi před vítěznou Bitvou národů u Lipska. Posledním majitelem brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař rakousko – uherské monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský, který zde pobýval už ve svém mládí jako důstojník 7. pluku lotrinských dragounů. V roce 1911 sem přivedl i svoji choť Zitu z rodu Bourbon-Parma, která na klidné časy prožité v Brandýse vzpomínala jako na ty nejkrásnější ve společném životě s císařem, jehož papež Jan Pavel II. v roce 2004 prohlásil blahoslaveným. Zámek Brandýs nad Labem byl po roce 1918 jako majetek Habsburské dynastie vyvlastněn československým státem a užíván jako kancelářská a dílenská budova Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů včetně nájemních bytů. V problematickém stavu jej v roce 1995 převzalo od státu město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které se stará o jeho památkovou rekonstrukci a provoz. V roce 700. výročí své existence, a to přesně 24. dubna 2004, byl zámek poprvé v dějinách otevřen veřejnosti v rozsahu celého reprezentačního patra s interiérovou historickou expozicí.  „V důvodové zprávě předložené na jednání vlády Ministerstvem kultury zaznělo, že zámek s parkem v Brandýse nad Labem v době svého největšího rozkvětu sloužil jako přechodná rezidence Habsburků. Zámecká zahrada, založená v roce 1563 a zvelebená po roce 1576, si i přes pozdější úpravy do dnešních dnů ponechala původní organizaci prostoru a patří k nejvýznamnějším rudolfinským zahradám.“ říká starosta města Vlastimil Picek a dodává: „O převod zámku na město, jeho rekonstrukci a nakonec i o prohlášení za národní kulturní památku se nejvýznamnější měrou zasloužil dr. Milan Novák, dlouholetý vedoucí odboru kultury. Patří mu naše velké poděkování.“ Od roku 1995 na základě stavebně-historického průzkumu realizuje město projekt záchrany této důležité architektonické a historické památky s cílem mj. zastavit postupnou devastaci objektu, zbavit jej degradujících stavebních zásahů z posledních desetiletí a uvést jej do dobrého stavebního stavu a zrekonstruovat a zrestaurovat vnitřní prostory zámku s určením sálů vhodných pro veřejný, společenský a kulturní život města a regionu. Od podzimu 2016 je v jižním křídle zámku umístěna stálá expozice Pomocné technické prapory – komunistické zločiny 50. let. V zámeckém areálu se pravidelně konají kulturní a historické akce, mezi něž patří Audience u císaře Karla I., Brandýské lovy, Polabský Montmartre, Opera Gala Open Air, Vánoční historické trhy či Brandýsko-boleslavské kulturní léto. Reprezentační sály zámku, kaple, rytířský sál a nádvoří nabízejí možnost konání koncertů komorní hudby, svatebních obřadů, kulturních a společenských akcí. Návštěvníkům jsou k dispozici gotická sklepení pro historické hostiny a rudolfinská zámecká zahrada.

PhDr.Zdeňka Tichá, Lot

 

                                                                                                                                     

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Brandýský zámek je spolehlivým lákadlem turistů                 Foto lot
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Zámecký areál se během roku stává dějištěm řady zajímavých akcí
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter