Ve Slaném revitalizují centrum města

Slánská radnice se s vervou pustila do úprav historického jádra města. Cílem projektu je revitalizace centrálního území městské památkové zóny – Husovy ulice, která ústí na Masarykovo náměstí.

Projekt změní celkový vzhled i funkční uspořádání ulice, přinese rekonstrukci technické infrastruktury i doplnění mobiliáře. Husova ulice by tak měla korespondovat s historickým charakterem památkové zóny a posílit svou ekonomickou, společenskou a kulturní funkci pro organismus města.

Urbanistické a architektonické řešení projektu vychází z obecných základních cílů městské revitalizace – tedy snahy o posílení obytné funkce veřejných prostor a potlačení funkce dopravní včetně připomenutí historie a obnovy pohledů na cenný urbanistický útvar. To se konkrétně projevuje v korekci šíře chodníků, v úpravě pojezdných ploch, v uspořádání vymezených pobytových míst a ve sjednocování prostorů typem dlažeb pro jednotlivé funkce parteru, typem osvětlovacích těles a dalšího mobiliáře.

Stavební práce zahrnují rekonstrukci kanalizace a vodovodu, rozšíření chodníků, srovnání úrovně vozovky a chodníků, položení nové žulové dlažby, instalaci nového veřejného osvětlení a doplnění nového mobiliáře v podobě laviček a odpadkových košů. Revitalizace historického jádra města Slaný bude spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Slaný za návštěvu stojí

Královské město Slaný se řadí k místům, které jistě stojí za návštěvu. Vedle posezení na Masarykově náměstí nabízí procházky v romantických uličkách, návštěvu Vlastivědného muzea, Městské hvězdárny a řadu dalších zajímavostí. V sezoně lze vybírat i z pestrého programu městského divadla, které v minulosti proslulo vyhlášenými televizními záznamy pořadů Abeceda, Možná přijde i kouzelník či koncertů Karla Gotta.

red