ODKLAD NÁJEMNÉHO V DOBĚ COVID-19

Pandemie COVID-19 přinutila mnohé podnikatele zavřít své provozovny, ale přitom jim zůstaly bežet dál fixní náklady – výplaty na zaměstnance, nájemné a podobně. Návrh zákona, který schválila Poslanecká sněmovna ČR a který ještě čeká na posvěcení Senátem a Prezidentem ČR, představuje bezpredentní zásah do soukromé sféry práva, tedy do nájemních smluv. Tento, poněkud znepokojující tah, činí Vláda ČR na ochranu osob, které se v důsledku opatření spojených s pandemií ocitli bez příjmů nebo bez možnosti přivýdělku.

Odklad placení nájemného pro podnikatele a běžné lidi

V souvislosti s opatřeními spojenými s pandemií COVID-19 schválili poslanci zákon, dle kterého podnikatel, který je v nájmu, smí požádat svého pronajímatele o odklad nájmu za období od 12. března do konce června tohoto roku. Doloží-li takový podnikatel, že musel v důsledku opatření zavřít svou provozovnu a není-li schopen splácet nájemné, nesmí dostat do konce tohoto roku od pronajímatele výpověď z důvodu převážnš způsobeného neplacením nájemného. Odklad splátek nájemného však nezahrnuje služby –tj. podnikatel bude muset platit za služby spojené s nájmem, jelikož ani jeho pronajímatel nebude ušetřen povinnosti tyto platby hradit.

Nájemci mohou za období 12.3.2020-31.7.2020 žádat o odklad úhrady nájemného, uhradit jej však musí do konce tohoto roku. Ani zde nelze odložit platbu záloh na služby. Vláda zdůrazňuje, že nájemné v žádném případě nebude odpuštěno, ale pouze odložena povinnost je platit. To samozřemě nebrání možným individuálním ujednáním mezi pronajímateli a nájemci o případném odpuštění dluhu nebo prodloužení termínu povinnosti splatit, například formou splátkového kalendáře.

Proti návrhu aneb ohrožení pronajímatelé i bytová družstva

Proti návrhu zákona protestovali pronajímatelé a pravicové strany, které argumentovaly především nebezpečím, do kterého se v důsledku takto přijatých opatření mohou dostat pronajímatelé, neboť někteří z nájemného žijí a jiný příjem nemají. Nadto, situace spojená s odkladem nájemného má neblahý dopad na jistoty společenství vlastníků (tzv. „SVJ“) a bytová družstva, jelikož mnoho z nich nevytváří dostatečné rezervy, takže v situaci, kdy by v bytovém družstvu přestala polovina platit nájem, se družstvo mohlo dostat do potíží. Také se neřeší situace ohledně možného vyloučení člena z bytového družstva pro neplacení nájemného v důsledku COVID-19.

Pronajímatelé, kteří se letos ocitnou bez značné části příjmů, se mohou ocitnout bez dostatečných příjmů na zajištění služeb, oprav, provozu, údržby svých nemovitostí. Argumentují skutečností, že se přenáší neblahý stav jedné skupiny podnikatelů na druhou.

Situaci budeme sledovat. V případě otazů se neváhejte obrátit na AK SLUKA.

 

Mgr. Veronika Sluka,

advokátka AK SLUKA www.aksluka.cz