V Panenských Břežanech přestřihli pásku v rekonstruovaném zámku

Zámecký areál je od minulého týdne sídlem Památníku národního útlaku. Měl by sloužit i jako společenské centrum k pořádání besed, přednášek, pietních akcí i svateb.

„Zdejší památník připomíná hrůzy německé okupace českých zemí, osobní hrdinství příslušníků domácího i zahraničního odboje a potrestání válečných zločinců a kolaborantů. Doufám, že bude hojně navštěvován mladou generací, expozice je vytvořena moderním a interaktivním způsobem,“ řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Náklady na opravu zámku přesáhly 52 milionů korun, kraj na projekt získal z Regionálního operačního programu Střední Čechy dotaci přes 22 milionů korun. Expozice připravená předními českými historiky klade důraz na období druhé světové války. Prohlídka památníku však nemusí lákat jen zájemce o válečnou historii a protifašistický odboj, zaujmout může i milovníky architektury a historie umění.

V multimediální expozici se objeví původní uniformy, osobní korespondence, dobové tiskopisy i dochované předměty jako původní oprátka, s níž se během období okupace popravovalo, či dveře z pankrácké věznice a řada dalších.

„Historický areál Panenské Břežany se skládá z překrásného barokního zámku a unikátní kaple sv. Anny projektované slavným architektem barokní gotiky Janem Blažejem Santinim-Aichelem,“ připomněl náměstek hejtmanky Daniel Marek (TOP 09).

Památník, jenž je součástí Oblastního muzea Praha-východ, zatím bude pro veřejnost přístupný po předchozím objednání; od jara příštího roku zde zahájí běžný provoz. Spolu s Lidicemi a Terezínem by měl tvořit „trojúhelník paměti národa“ pro dané období.

Kromě expozice o životě za protektorátu a odboji bude památník obsahovat i část věnovanou historii zámku. Měl by sloužit rovněž jako společenské centrum k pořádání besed, přednášek a pietních akcí, ale také zahradních slavností či svateb.

Zámek v Panenských Břežanech vznikl v první polovině 18. století. V areálu se nachází i kaple sv. Anny přestavěná v letech 1705–1707 architektem J. B. Santinim-Aichelem, která byla rovněž nově zrekonstruována.

red