Byl otevřen nový most ve Velvarech

K velké radosti řidičů byl od úterý 30. října otevřen nový most ve Velvarech, označený číslem 240 – 022. Skončila tím anabáze spojená s objížděním přes okolní lokality, zejména přes obec Nabdín. Původní trasa z Velvar do Černuce (ve směru do Severočeského kraje) měla délku 3,6 km, objížďka pak činila skoro 8 km.

Vlastníkovi, Středočeskému kraji, se podařilo od první uzávěry původního mostu v r. 2013 dílo úspěšně dokončit. Ten byl totiž nejprve provizorně opraven tak, že nad ním vyrostla kovová konstrukce s novou vozovkou, která byla určena výhradně pro osobní vozy. Letos na jaře se přistoupilo ke generální opravě. Aktuálně je most sice dimenzován na 90 tun, ale navazující mostek před ním má omezení na 27 tun. Proto sem nesmí jezdit těžší vozidla. Historický velvarský obloukový most z 19. století, vedoucí přes Bakovský potok, který odedávna rozděloval město na dvě části, byl od dubna 2018 likvidován. Demolici jen mírně zdržely přeložky kabelů, jelikož bylo potřeba zjistit, kudy prochází vodovodní potrubí a kabely elektřiny. Vše bylo vedeno starým mostem. Nový most měl rozpočet 16,5 milionu korun. Kraj na akci získal evropskou dotaci, která měla pokrýt náklady z pětaosmdesáti procent.

J. Herain