I z opozice můžeme uspět v prosazování programu

Podle zpráv z médií volební strany s horším volebním výsledkem obešly NeraHnutí a vytvoří koalici čtyř stran s těsnou většinou, zatímco vy skončíte v opozici. Nejsou vaši voliči zklamáni výsledkem vyjednávání?

Naši voliči jsou pochopitelně zklamáni. Na druhou stranu už před volbami jsme říkali, že na prosazení změny bude potřeba obrovský počet hlasů. Bylo zřejmé, že pokud po volbách bude možné sestavit koalici bez NeraHnutí, tak k tomu s velkou pravděpodobností také dojde. Proto jsme ve volební kampani neustále opakovali, že budeme potřebovat podporu také po volbách – ať už bychom byli v koalici či v opozici.

Neudělali jste ve vyjednáváních nějaké chyby, když jste s osmi hlasy nezískali zbývající tři na sestavení koalice?

Ve vyjednáváních jsme zcela jistě udělali řadu chyb, řadu chyb udělaly i ostatní strany. Nicméně to nepovažuji za důvod nesestavení koalice. Myslím, že primární motivem pro ostatní strany, proč s námi nejít do koalice, byly obavy ze změn, které představoval náš program.

Volební programy jiných stran ale obsahovaly řadu bodů, se kterými přišlo také NeraHnutí…

My jsme představili náš program s velkým předstihem před ostatními stranami a ty byly nuceny na něj reagovat. Stály před rozhodnutím, zda náš program negovat nebo některé body našeho programu v té či oné formě do svých programů zařadit. V době, kdy zveřejňovaly své programy, byl program NeraHnutí už dobře známý velké většině lidí ve městě, tedy alespoň z těch, kteří se zajímají, a byl velmi populární. Vcelku logicky bylo pro ostatní strany snazší vytvářet dojem, že se jejich program až tak neliší od programu NeraHnutí, než proti němu vystupovat.

Chápu to správně, že nešlo o skutečnou blízkost programů?

Ano, chápete to velmi správně.

Přesto se vám nabízelo několik možností na sestavení koalic…

Pouhým pohledem na aritmetiku počtu mandátů pro jednotlivé strany bylo vidět, že bychom museli vstoupit do koalice s jednou ze stran dosavadní koalice, tedy s Neratovice jinak nebo ODS. ODS navrhovala velkou koalici, tedy naši koalici s oběma těmito stranami. To by ale znamenalo, že dosavadní koaliční strany by byly nadále v převaze ve vedení města, měly by starostu i většinu v radě města a NeraHnutí by bylo jakýmsi přívěskem bývalé koalice. Takže to pro nás bylo nepřijatelné.

A koalice jen s jednou z těchto stran?

To bylo řešení, které jsme navrhovali, ale v té době byly ODS i Neratovice jinak rozhodnuty pro koalici bez nás, i když to ani pro ně není zřejmě není ideální řešení.

Voliči zřejmě očekávali, že vytvoříte koalici se Společně pro Neratovice, které byly v minulém volebním období v opozici. Proč podle vás dali přednost jinému uspořádání?

Pokud by se Společně pro Neratovice rozhodly pro koalici s NeraHnutím, určitě by vznikla, ačkoliv dohromady máme jen 10 hlasů. Kdyby na té koalici trvaly, jistě by se našel jedenáctý hlas do koalice, nebo alespoň tichá podpora některých dalších zastupitelů. Z toho jednoznačně plyne, že do koalice s NeraHnutím jít nechtěly. Z důvodů, které jsem už uvedl…

Mohli jste Společně pro Neratovice nabídnout post starosty, jako to udělala druhá strana…

Strana, která ve volbách skončila na čtvrtém místě s 11 %, nemá legitimní nárok na post starosty. Žádná strana, která má elementární respekt k přání voličů vyjádřenému ve volbách, by takové řešení nemohla podpořit. Z naší strany padla nabídka na místostarostu a člena rady města, maximální možný ústupek z naší strany by byl ten, že bychom nominovali jiného starostu z řad NeraHnutí než lídra kandidátky, pokud by byl pro Společně pro Neratovice nepřijatelný.

Jistě mnozí voliči Společně pro Neratovice nečekali, že po volbách vytvoří koalici s dosavadním vedení města, nemyslíte?

Od některých voličů Společně pro Neratovice víme, že zklamaní skutečně jsou. Na druhou stranu jsem nezaznamenal, že by se ve volební kampani ani předtím nějak vymezovaly proti politice dosavadního vedení města. Takže za mylný dojem svých voličů zřejmě nenesou odpovědnost. NeraHnutí se naopak proti politice dosavadního vedení města vymezovalo naprosto jednoznačně a lidé nás volili právě proto, že chtěli zásadní změnu politiky radnice, takovou změnu, kterou máme v programu.

Nesnížilo vaše šance na sestavení koalice předvolební prohlášení, že odmítáte spolupráci s SPD?

Rád bych to uvedl na pravou míru. Neodmítáme spolupráci s žádnou stranou v zastupitelstvu, a to jsme říkali i před volbami. Co jsem ale veřejně odmítl, je koalice s SPD. Očekával jsem lepší výsledek SPD ve volbách, protože v Neratovicích měla v krajských i parlamentních volbách velmi nadprůměrné výsledky. Odmítnutí koalice s SPD vycházelo z úvahy, že SPD se sice jeví jako opoziční strana, ale je u ní solidní šance, že se přikloní na stranu dosavadní koalice. Výsledkem mého prohlášení je to, že za SPD nebyl zvolen ani jeden straník, ale nezávislá kandidátka paní Spěváčková, která by nepodpořila pokračování dosavadní koalice, ani kdyby ji Okamura mučil, řečeno v nadsázce samozřejmě.

Jak tedy bude NeraHnutí pracovat v opozici?

Jakmile jsme se dozvěděli, jaká byla vytvořena koalice, prohlásili jsme se za konstruktivní opozici. To znamená, že budeme přicházet s návrhy a budeme pro ně získávat podporu napříč politickým spektrem. Samozřejmě k tomu budeme potřebovat i podporu občanů, aby zastupitelé jiných stran viděli, že naše návrhy mají veřejnou podporu.

Zbylé dvě opoziční zastupitelky, tedy paní Spěváčková a paní Vojtová z KSČM, by měly hlasovat pro velkou většinu našich návrhů, pokud se budou držet programu, se kterým šly jejich kandidátky do voleb. Pro řadu našich návrhů bychom měli získat podporu některých koaličních zastupitelů, pokud se budou držet předvolebních slibů. Voliči by měli důsledně hlídat zastupitele, které volili, zda dodržují své předvolební sliby.

Bude zajímavé například sledovat, zda Společně pro Neratovice či ODS podpoří pokračování projektu lobkovického přístaviště, když celou volební kampaň vystupovaly proti tomuto projektu.

Prakticky všechna témata volební kampaně nastavilo NeraHnutí, včetně řešení, která získala velkou podporu mezi občany, ostatní strany se tomu přizpůsobily, no a nyní nastala doba realizace, kterou samozřejmě komplikuje ta okolnost, že nejsme v koalici, ale na našem úsilí to nic nemění.

Přesto, zklamání voličů jistě považujete za oprávněné…

Výsledek voleb nestačil na to, abychom prosazovali zásadní změnu z pozic ve vedení města. Za ten neseme jako NeraHnutí odpovědnost. Jakkoliv nás mnoho lidí za kampaň chválilo, řadu nápadů a myšlenek, které mohly zvýšit náš volební zisk na potřebných devět mandátů, jsme nedotáhli do konce a nevyužili. NeraHnutí vzniklo do jisté míry živelně jako hnutí zdola, což je velká výhoda v některých ohledech, ale zároveň nevýhoda v jiných ohledech, například v nedostatku struktury a jasných rozhodovacích pravomocí. V životě to tak bývá, že největší výhoda je zároveň největší nevýhodou.

Naši voliči se s NeraHnutím hodně identifikovali. Když mluví o NeraHnutí, mnozí používají slovo “my” a ne slovo “vy”, což je skvělé. Chápu jejich rozčarování i to, že si berou neúčast NeraHnutí ve vedení města osobně. Ale srovnejme si současný stav se stavem v minulém volebním období.

V tom měla koalice 13 zastupitelů a opozice 8 zastupitelů. Navíc opozice byla velmi roztříštěná a, kulantně řečeno, názorově velmi pestrá. Některé neblahé kroky dosavadního vedení města dokonce získaly podporu z řad dosavadní opozice, jmenovitě například privatizace městských bytů. Bylo to jedno velké zoufalství. Nyní má jen NeraHnutí 8 zastupitelů, zatímco koalice složená ze čtyř různých stran jen 11 zastupitelů. Lidé nespokojení s politikou minulého vedení města, mezi které se také řadím, musí vidět, že jsme v mnohem lepší situaci než před volbami.

Děkuji za rozhovor.

ex

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter