OPRAVDU SI MYSLÍTE, ŽE MĚSTO MĚLNÍK V TÉTO SLOŽITÉ DOBĚ POTŘEBUJE TŘI MÍSTOSTAROSTY?

V současnosti zažíváme asi nejsložitější období v poválečné historii. V důsledku celosvětové pandemie se i u nás stále více prohlubují ekonomické problémy. Naši zemi čeká zásadní ekonomický propad, lze očekávat narůst nezaměstnanosti. Města a obce budou od státu dostávat výrazně méně financí.

Na zbytných výdajích bude nucena šetřit celá společnost.

I na zastupitelstvu Mělníka se dne 11.5.2020 hovořilo o nutnosti úspor a o nutných škrtech v rozpočtu.

Zastupitel Tomáš Trejbal v této situaci zcela logicky navrhl snížit počet mělnických místostarostů ze tří na jednoho. Jeho návrh však mělnická koalice smetla ze stolu.

Mělník přitom i v novodobé historii fungoval v osvědčeném složení starosta a jeden místostarosta velmi dobře.

Teprve z potřeby politického handlu byl počet místostarostů postupně navyšován tak, aby uspokojil finanční nároky a požadavky zúčastněných a mohly vznikat koalice.

Zvláště v této době se zavrženíhodnost této praxe jeví jako ještě amorálnější než dosud.

Prostředky vynaložené na tyto uměle vytvořené funkce přesahují za volební období částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun).

Zbyněk Šnajdr

 

OPRAVDU SI MYSLÍTE, ŽE MĚSTO MĚLNÍK V TÉTO SLOŽITÉ DOBĚ POTŘEBUJE TŘI MÍSTOSTAROSTY?

OPRAVDU SI MYSLÍTE, ŽE MĚSTO MĚLNÍK V TÉTO SLOŽITÉ DOBĚ POTŘEBUJE TŘI MÍSTOSTAROSTY?