„Ohlédnutí“ Otakara Čemuse

Takto nazval svojí výstavu v Městském muzeu v Kralupech.akademický malíř Otakar Čemus, který se loni v únoru dožil významného životního jubilea devadesáti let. Starší a střední generace zná jeho tvorbu především z tehdejšího oblíbeného časopisu Květy, kde po dvě desítky let byl vedoucím výtvarníků. Jeho perokresby doprovázely uvedený časopis po několik desetiletí a uplatňovaly se i v knižních titulech. Avšak v jeho volné tvorbě dominují tři tematické okruhy. Žena a zejména její krása. Dále je to krajina, ať už reálná nebo vytvořená umělcovou fantazií. A konečně třetím okruhem jsou kytice a zátiší. Malíř je zástupcem té generace, která vyšla z klasického školení umělců patřících k předválečné a válečné umělecké avantgardě. Ke zdejšímu regionu má vřelý vztah, neboť poté co se oženil se usadil v obci Kozomín na Kralupsku kde žije a tvoří doposud.

Výstavu jeho děl, která byla zahájena slavnostní vernisáží za účasti umělce 24. ledna možno shlédnout až do 3. března.

mar