Na kvalitu zdravotních služeb se Středočeský kraj zeptá pacientů

Středočeský kraj provede v následujících měsících měření kvality zdravotních služeb ve všech pěti nemocnicích Asociace Středočeských nemocnic, z. s., prostřednictvím osvědčené mezinárodní metodiky „osmi pickerovských dimenzí“.

Právě na této metodice je založen projekt KVALITA OČIMA PACIENTŮ, který pracuje se statisticky průkaznými a reprezentativními vzorky nejen na úrovni jednotlivých nemocnic, ale dokáže analyzovat i jednotlivá oddělení nemocnic a zjistit spokojenost pacientů s prací sester a lékařů na jednotlivých stanicích.

„Prostřednictvím tohoto výzkumu chceme získat věrohodnou zpětnou vazbu, jak jsou pacienti spokojeni se službami našich nemocnic. Nejde o pouhou anketu nahodilých pacientů, ale o reprezentativní podklad pro vedení kraje i managementy nemocnic. Výzkum proběhne v měsících září a říjen a po jeho vyhodnocení s výsledky seznámíme veřejnost,“ říká Martin Kupka (ODS), náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví.

Šetření bude probíhat přímo v nemocnicích, hodnotit budou moci jen pacienti, kteří mají s kvalitou služeb bezprostřední zkušenost. Očekáváme, že vzorek bude čítat cca 3500 respondentů (zhruba 500 z každé krajské nemocnice). Pacienti budou hodnotit podle přísné metodiky celkem osm oblastí zdravotní péče:

1. Přijetí pacienta do nemocnice

2. Respekt, ohled, úcta k pacientovi

3. Koordinace a integrace péče o pacienta

4. Informace, komunikace, edukace

5. Tělesné pohodlí a hotelové služby nemocnice

6. Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta

7. Zapojení rodiny a blízkých do léčby pacienta

8. Propuštění a následná péče o pacienta

 

Středočeské nemocnice mají s touto metodikou zkušenosti již z předchozích let, proto mají na co navazovat a s čím porovnávat.

Vedoucím výzkumného projektu bude RNDr. Tomáš Raiter, který se problematice sociologických výzkumů v oblasti zdravotní péče věnuje více než 20 let. „Metodiku sběru dat i vyhodnocení výsledů zachováváme důsledně stejnou, abychom měli možnost porovnávat data v časových řadách. Dlouhodobé trendy prozradí mnohem více než jednorázový výsledek a minimalizují možnost nežádoucího ovlivnění výsledku objektivními i subjektivními vlivy,“ vysvětlil Tomáš Raiter.

Stejná studie se konala ve všech krajských nemocnicích už v roce 2006 a 2007. „Naší ambicí je, aby probíhala každý rok. Vznikla by tak časová řada zásadních informací od pacientů, jako důležité odezvy pro zlepšování komunikace a kvality poskytované péče nejen po stránce odborné, ale i v oblasti přístupu a jednání zdravotnického personálu při práci s pacienty,“ doplnil Martin Kupka.