Obcím Cecemínska slouží rozšířená čistička

Čistírna odpadních vod uvedená do provozu před šesti lety, na kterou se postupně napojily obce Dřísy, Ovčáry, Nedomice a Sudovo Hlavno, se nyní dočkala rozšíření. Nově byla zprovozněna v pátek za účasti náměstka hejtmanky Středočeského kraje Martina Kupky.

Svazek obcí Cecemínsko (SOC) získal individuální účelovou dotaci z rozpočtu středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, díky níž byla její kapacita navýšena. V loňském roce totiž byla beznadějně naplněna, a tak řada nemovitostí nemohla být na stávající zařízení napojena.

SOC zpracoval projekt zahrnující úpravy technologie jako doplnění hrubého předčištění a nové dmychadlo. Ze svozové nevyužívané nádrže byla vytvořena nádrž vyrovnávací, jež slouží v době špičky. Tím se zvýšila kvalita vypouštěné odpadní vody do Hlavnovského potoka a zároveň se nepatrně zvýšila i kapacita čistírny.

Úpravy umožní další napojení nemovitostí včetně novostaveb v těchto obcích a sousední Lhotě. „Intenzifikace nás bude stát 48 milionů korun. Společně s výstavbou kanalizace v obci Lhota a dostavbou kanalizační sítě v Dřísech a Nedomicích jsme v polovině ledna letošního roku požádali o dotaci Státní fond životního prostředí. Celková cena akce se vyšplhá na 98 mil. Kč, z toho spoluúčast činí zhruba 35 milionů,“uvedla starostka Dřís Ivana Frajová.

„Již nyní jsou některé obce zatíženy dluhy z předešlých staveb tlakové kanalizace a takto vysoká spoluúčast je značně finančně omezí. Pokusíme se požádat o dotaci na spoluúčast z Fondu životního prostředí Středočeského kraje, pokud bude vyhlášena. Rozšířená čistírna odpadních vod bude poté sloužit našim pěti obcím,“ konstatovala Frajová.

Svazek obcí Cecemínsko v minulosti realizoval pět projektů, které se mu podařilo úspěšně dokončit díky dotačním titulům.

to