OBČANÉ NERATOVIC VYDALI SVÉPOMOCÍ VLASTNÍ ČASOPIS

CHTĚJÍ TÍM NAHRADIT ZRUŠENÉ ČÍSLO RADNIČNÍCH NOVIN

Otevřený dopis adresovaný vedení města a zastupitelům během dvou večerů (4.-5. 5.) podepsalo 80 občanů. Vzhledem k dosavadní dlouhodobé ne-komunikaci vedení města směrem k občanům na téměř jakékoli zásadní téma občané žádají transparentní informovanost a otevřenou diskusi především v souvislosti s připravovanými projekty v řádech stovek milionů korun. Otištění dopisu plánovali v červnovém vydání měsíčníku „Listy města Neratovice“. V úterý 12. 5. jim bylo ale sděleno – s argumentem, že „NENÍ ČÍSLO ČÍM ZAPLNIT“, že výtisk nevyjde.

Občané se tedy v pátek 15. 5. rozhodli vydat svůj vlastní časopis sami. Během týdne se podařilo vybrat 38 000 Kč a nashromáždit takové množství článků a fotografií k aktuální problematice, že výsledkem je časopis ve formátu A4 a rozsahu 24 stran. Od prvního klepnutí do klávesnice až po roznos 4000 ks časopisu s názvem „Rouškový červnový SPECIÁL Neratovice“ uběhl 22. 5. právě týden. Vydání je možné stáhnout v digitální podobě na bit.ly/specialneratovice, webových stránkách www.specialneratovice.cz či prolistovat na fb stránce @specialneratovice.

Časopis kromě závažných témat (záměr pokácet 62 vzrostlých a zdravých stromů a související výstavba naddimenzované polikliniky, plánované vybudování přístaviště a znehodnocení klidného prostoru v obci Lobkovice, řešení protipovodňových opatření, nový územní plán) informuje o aktuálních tématech, kterými jsou např. on-line výuka na školách, zvládání péče o klienty v tamním domově pro seniory, sousedská pomoc a další aktivity v obci Mlékojedy, neratovický projekt „Lesní naučná tělocvična“ atd. Zajímavým počinem je plánované první sousedské odpoledne pod záštitou projektu „Zažít město jinak“, které je založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnického nasazení.