Názor čtenáře…

Revitalizace Karel IV. aneb Bič na motoristy

Jedním z argumentů pro bourání objektu bývalého Výchovně vzdělávacího střediska (tzv. Ameriky) je získání nových parkovacích míst. S tím vlastně počítá i projednávaná studie, která do těchto míst umisťuje parkoviště. Jak je tomu ale ve skutečnosti? Podívejme se tedy, co se zruší, kde se dnes parkuje a co získáme!?

Stávající situace je všem dobře známá. Parkuje se regulovaně na téměř celé ploše náměstí Karla IV. Současně je využívána i ulice (zaslepená směrem k náměstí) mezi objektem domu služeb a objektem VVS. Využívá se i improvizované parkoviště za tímto objektem se štěrkovým povrchem. Automobily parkují šikmo k objektu VVS a pošty v ulici Tyršova. To je současný stav, parkování v této oblasti má v současné době tyto kapacity:

* Nám. Karla IV. 47 stání + 2 invalidé

* Proluka mezi domem služeb a VVS – živelné stání cca 2 aut

* Improvizované parkoviště za objektem VVS – cca 31 aut

* Ulice Tyršova 38 stání + 2 invalidé

* Celková kapacita po sečtení je tedy 136 stání plus 4 invalidé

Spočítáno z leteckých snímků Google Maps, plus mínus nějaké to auto.

Pak zde máme návrh nového řešení. To ruší parkování na nám. Karla IV. zcela, taktéž v ulici Tyršova. Pokud spočítám nakreslená parkovací místa (mimo hřiště), jsem u čísla 68 míst plus tři invalidé. Navrhované řešení bez náhrady zlikviduje přesně polovinu v současné době dostupných parkovacích míst. Výsledkem celé akce tedy bude čistá ztráta 68 parkovacích míst plus jednoho pro invalidy v centru města. Při ceně bourání a nové stavbě celkem za 40 miliónů nás bude stát likvidace jednoho parkovacího místa 0,6 miliónu. Chápu, auta dle mnoha ekologů do města nesmí. Ale je takováto akce příspěvkem k oživení centra města?

Ing. Radim Vajchr