Natalena Koroleva znovuobjevená v Mělníku

Ukrajinský velvyslanec, starosta města Mělník i přední ukrajinista Bohdan Zilynsky se spolu s dalšími hosty sešli 14. března 2018 v Masarykově kulturním domě, aby připomněly odkaz ukrajinské spisovatelky se španělsko-polskými kořeny Nataleny Korolevy, která prožila většinu svého života v Mělníku.

„Nebýt této akce, zorganizované paní Dzykovskou a Centrem pro integraci cizinců, ani já bych o této nesmírně zajímavé osobnosti nevěděl, musím říct, že dosud unikala naší pozornosti,“ sdělil starosta města Mělník Ctirad Mikeš ve svém úvodním slově. Spisovatelka přitom více než 40 let žila a tvořila na Mělníku, byla aktivní v mělnickém muzeu, učila cizí jazyky: francouzštinu, španělštinu, ruštinu a latinu, psala knihy, které ale vycházely povětšinou mimo Českou republiku. Její manžel Vasyl Koroliv-Stary, se kterým původně spolupracovala v rámci ukrajinské diplomatické mise, působil také jako publicista, spisovatel a malíř.

„Natalena Koroleva byla skutečná Evropanka,“ vystihl ve svém proslovu ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis, „a je skvělé, že dnes můžeme prozradit, že doktor Bohdan Zilynskyj z Karlovy univerzity o ní dokončuje knihu a můžeme doufat, že bude vydána už letos.“ Vydání knihy přislíbil podpořit mělnický starosta, stejně jako osazení domu, kde manželé Korolevovi pobývali, pamětní deskou a úpravu hrobu, kde dosud chybí spisovatelčino jméno.

Slavnostní večer byl završen hudebně recitačním pásmem v provedení spolku HuReSFrč ve spolupráci s ukrajinskými zpěvačkami Trio Roducvit. Návštěvníci také měli možnost prohlédnout si jedinečnou výstavku uspořádanou k této příležitosti mělnickou knihovnou, do které přispěli také mělničtí pamětníci, a ochutnat ukrajinské speciality připravené farníky mělnické řeckokatolické obce. Multikulturní osobnost Nataleny Korolevy tak dokázala spojit nebývale pestrou společnost Čechů i cizinců, lidi různého vyznání i kulturního a společenského zázemí a zájmů, a to přes propast času: 3. března uplynulo 130 let od jejího narození.

Kristýna Šlajsová

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.