V minulém čísle MM byl uveřejněn článek Proč reálně klesá produkce odpadu?

Vzhledem k dalším rozsáhlým změnám v oblasti odpadového hospodářství (OH) je nutné, aby vedení obcí a i čtenáři měli další informace o možnostech obcí jak dál s komunálními odpady.

V rámci nejistých okolností je téměř jisté, že již od 1.1.2021 bude platit nový zákon o odpadech, který bude pokračovat v trendu omezování ukládání komunálního odpadu (KO), resp. směsného KO na skládky. S tím ovšem souvisí i postupné a výrazné zvyšování výdajů obcí na nakládání s odpady. A obce s tím musí počítat již ve svém rozpočtu na rok 2021. Ale především by měli mít jasno jak dál .

Při pohledu zpět si uvědomujeme, že dříve byla situace relativně jednoduchá. Byly vybudovány skládky komunálního odpadu, měly být pod kontrolou. Všeobecně se ví, že se tam ukládalo všechno možné a někdy i nemožné. V ČR se etablovalo několik velkých zahraničních skládkovacích/svozových firem, které měly za úkol generovat především zisk. Obce si moc vybírat nemohly a sporné bylo nebo ještě je, zda to lze považovat za konkurenční prostředí. Přitom zodpovědnost za nakládání s komunálním odpadem mají a budou mít obce či občané jako původci odpadů.

Vzhledem k nutným obsáhlým změnám v legislativě pod tlakem EU, k nárůstu produkce odpadů, zvyšování péče o životní prostředí (nejen v oblasti odpadů), pasivitě některých orgánů veřejné správy a nápravě chyb minulých období např. enormní staré ekologické zátěže se situace v OH obcí bude zásadně měnit.

Jaké možnosti tedy obce mají? U měst a zvl. velkých je situace relativně dobrá, ale ostatní mají omezené možnosti řešení. Mohou pokračovat ve spolupráci se svozovým firmami, kde je velký problém se „šikovně“ uzavřenými smlouvami. U malých obcí nastanou problémy s organizačním, personálním a finančním zajištěním nového systému nakládání s odpady, i když jsou i případy několik desítek obcí, které si s tím již dnes umí poradit. Jako optimální se jeví zakládání samostatných právních subjektů nebo Sdružení pro více obcí, které si určitě budou umět s problémy zajištění OH efektivně poradit. Je znám případ relativně velkého Sdružení obcí, čítající přes 160 obcí ze dvou krajů. Pokud budou mít obce zájem, mohou se obrátit na redakci MM, kde poskytnout kontakty pro možnou poradenskou činnost.

Ing. František Ohem, poradce pro ŽP

V Mělníku dne 14.09.2020