Když Praha patří dětem

I letos byla vybrána skupina dětí z Mělníka na třídenní akci „Praha patří dětem“, která se konala ve dnech 14. – 16. října. V letošním roce byl program zaměřen na téma „Rychlé šípy“.

Po ubytování v Karlínském spektru jsme našli TAM TAM – stínadelský speciál, který vydávaly Rychlé šípy. Psalo se v něm, že se znovu objevil „ježek v kleci“ a jít pro něj do Stínadel je velká odvaha, protože Vontové Stínadla přísně střeží. Proto Rychlé šípy navštívily 12 měst v České republice, zažily zde zajímavá dobrodružství (toto byl vstupní úkol 12 družstev z celé republiky – vytvořit komiks a přivézt ho na setkání – mimochodem jsme tuto disciplínu vyhráli!) a požádali kluky a děvčata, což bylo 12 desetičlenných družstev, aby jim v pátrání pomohli.

Nejprve jsme museli prokázat týmového ducha a zároveň skvělou kondici. Začal běh za listy ginga (jinanu) a získávání prvních bodů. Večer pak jsme plnili další znalostní úkoly a získávali indicie pro sobotní pátrání. V sobotu jsme se vydali k Rokytce. Tady jsme museli řešit 23 hlavolamů, abychom zjistili, jak se dnes jmenují ulice, ve kterých se kdysi pohybovali Vontové i Rychlé šípy. A nebylo to lehké. Zkuste si sami: Jak se dnes jmenuje ulička Rváčov? MřižcohkavlOStkTá.

Nám se podařilo vyluštit jen 14 názvů. O to obtížnější byla odpolední hra. Z Petrského náměstí jsme museli postupovat podle dnešní mapy a k tomu jsme potřebovali právě ty vyluštěné hlavolamy, v jednotlivých ulicích jsme se setkávali s vyznavači ginga a plnili jejich úkoly, za které jsme dostávali samolepky a zjistili tak místo našeho večerního setkání. Museli jsme najít Široka, zjevil se nám Jan Tleskač, hledali jsme vzkazy na zdech ulic a museli jsme najít heslo, které nás opravňovalo ke vstupu do Stínadel.

Bylo to náročné – ušli jsme skoro 21 km, takže večer, (když jsme dostali ježka v kleci), z posledních sil
jsme ho z klece vyndali, přečetli si adresu, kam jsme se měli dostavit. Zazvonili jsme na zvonek u dveří a odměnou nám byl výborný borůvkový dort. Večerní vyhlášení vítězů bylo ukončením celé hry. Nevyhráli jsme, ale i tak nás to moc bavilo. Potěšila nás i nedělní odměna od Karlínského spektra – organizátorů hry. Byla to návštěva Voskového muzea v Celetné ulici. Odměnila nás i paní Helena Jiráčková, ředitelka DDM Mělník, v jehož barvách jsme se akce zúčastnili – vzala nás do Muzea čokolády.

Mňam! Pak už nás jen čekali maminky a tátové. Nakonec zbývá, abyste se seznámili s těmi, kteří tak vzorně reprezentovali Středočeský kraj v akci „Praha patří dětem.“ Děkujeme Jakubu Laštůvkovi, Jaroslavu Vítovi, Ivetě Špitálské, Lucii Holotové, Kristýně Salamánkové, Jaroslavu Holotovi, Andrejce a Tomáškovi Sedláčkovým, Patricii Dvorné, Agátce Špulákové a doprovodu – Heleně Jiráčkové a Marcele Antonínové. A jak zní vyřešení hlavolamu? – Michalská ulice.

red