Milostivé léto: Jak na to?

V rámci akce „Milostivé léto“ mají dlužníci jedinečnou šanci uhradit své dluhy vůči státu nebo obcím, aniž by museli zaplatit úroky, poplatky z prodlení, náklady na vymáhání a další náklady, které dluh navýšily.

Podmínkou je, že na dlužníka musí být vedena exekuce. Dlužník by v takovém případě měl co nejdříve doporučeným dopisem, emailem nebe telefonicky požádat exekutora o vyčíslení nezaplacené jistiny (původního dluhu). K žádosti dlužník doplní stávající adresu, telefonní číslo, email a informaci, že hodlá využít „Milostivého léta“.

Vzorový dopis s žádostí o vyčíslení dlužné jistiny lze nalézt na webu www.nedluzimstatu.cz/milostiveleto .

Po obdržení žádosti by exekutor měl poskytnout platební údaje. Dlužník musí nejpozději do 28. ledna 2022 uhradit jistinu plus poplatek ve výši 908 korun (náklady exekuce). Je povinností dlužníka si zkontrolovat správnost všech údajů, aby exekutor mohl platbu spárovat.

 

Exekuci může mít dlužník například u těchto institucí:

  • –        ČEZ
  • –        Nemocnice (regulační poplatek)
  • –        Obce (nájemné, poplatky za psa, svoz odpadu)
  • –        Zdravotní pojišťovny (zde se do jistiny započítává i penále)

 

V případě zájmu o pomoc lze využít dluhové poradenství organizace Člověk v tísni – Klára Soukupová, email: klara.soukupova@clovekvtisni.cz, telefon: 777 787 945, nebo zkontaktovat Oddělení terénní sociální práce, Městský úřad Mělník, Kristina Peláková, telefon: 315 635 434.

Dotazy na exekuce u města Mělník lze směřovat na Marii Janků, vedoucí oddělení správy daní a poplatků, telefon: 315 635 125.

Mgr. Petra Novotná, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

 

ZDROJ: Město Mělník