Mělník počítá s vybudováním chodníku na Kokořínské

Město Mělník počítá s tím, že vybuduje chodník s přechodem pro chodce v Kokořínské ulici. Přechod pro chodce nelze zřídit bez projektové dokumentace a musí vést z pevného na pevný chodník.
Za tímto účelem byla zpracována projektová dokumentace, ke které byla již vydána souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní zprávy a bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Komunikace je však v majetku Středočeského kraje, se kterým musí být uzavřeny příslušné smlouvy a souhlasy se stavbou. Podle jasně daných pravidel jsou v současné době tyto projednávány.
Zdroj: Město Mělník