Mělník – historie a současnost pohledem pana Karla Lojky – ulice 5. května

Mělník – ul. 5. května (pod Pražskou bránou). Ulička vedoucí k Pražské bráně byla součastí stran a byla ryze obchodní. Majitelé a nájemci obchodů se během času postupně měnili. Hned pod bránou na pravé straně byla drogerie pana Zimáka, vedle byl malý domek pekaře Josefa Beneše, látky pana Hainze (později bratři Rubinovi), lahůdky pana Šafránka, významný byl několikrát přestavovaný obchodní dům Josefa Živného, populární byla cukrárna a později i mléčná jídelna U Havlíků a na rohu Tyršovy ulice bylo zlatnictví paní Bendové, později prodejna květin.

 Na protější straně byla Strakova mýdlárna, obchodní dům Václava Haupta, později železářství Knap, prodejna Supraphonu v domě J.Straky a na rohu bývala cukrárna RUPA (pražského továrníka Rudolfa Pachla), později prodejna skla a porcelánu. 

Po roce 1948 se soukromé obchody změnily na státní nebo družstevní. Objekty nebyly moc udržovány ani opravovány. Po roce 1962 bylo několik domů po pravé straně ul. 5. května strženo a po dlouhou dobu zde byla proluka, lidově nazývána „Vokálplac“, podle příjmení tehdejšího vedoucího odboru výstavby stav. Fr. Vokála. Proluka byla využívána jako prostor pro zeleninové trhy. V 70. a 80. letech minulého století byly všechny domy po pravé straně postupně zbourány (kromě Zimákovy drogerie u brány), kde v patře bydlel významný mělnický historik PhDr. Jiří Rác, v 60. letech zde byla vedoucí drogerie paní Libuše Šircová a byl zde postaven objekt Okresního výboru KSČ. Po roce 1989 byla budova změněna na Střední zdravotní školu.

Text, foto a reprofoto: Karel Lojka