Konference „Svatá Ludmila její doba a odkaz“

Na konferenci „Svatá Ludmila, její doba a odkaz“, která se konala v úterý 3. 10. v malém sále Regionálního muzea Mělník, zazněly příspěvky 12 odborníků z různých oblastí a institucí.

Např. nejnovější poznatky současných analýz tělesných pozůstatků Přemyslovců představil PhDr. Jan Frolík, CSc. z Archeologického ústavu AV ČR. Konferenci zahájil Ing. Martin Hrdlička starosta obce Tetín, který inicioval vznik Spolku Svatá Ludmila 1100 let, z.s.

Tento spolek se od roku 2015 věnuje památce Svaté Ludmily. Letošní mělnická konference byla jednou z řady akcí, které spolek k tématu Svaté Ludmily pořádá. Tentokrát ve spolupráci s městem Mělník, Státním okresním archivem Mělník a Regionálním muzeem Mělník. Konference přilákala celkem 63 návštěvníků z řad odborníků, církevních činitelů i laické veřejnosti.

(Foto: K. Frelichová)