Libor Lesák: Kvalitní vzdělání je nejlepší investice do budoucna

Právě proto se Kralupy stanou centrem vědy a techniky v srdci Čech!

Vlastní děti má sice již odrostlé, pedagogem taktéž není, přesto se však kralupský místostarosta Libor Lesák zajímá o problematiku českého školství a budoucnost našich nejmladších spoluobčanů mnohem více, než kdokoliv jiný. Důležité podle něj je především to, aby si děti vybíraly obory, které mají budoucnost, a zároveň je vzdělávání bavilo. V obojím jim přitom může město podle jeho názoru aktivně pomoci, třeba právě tím, že se Kralupy v dohledné době stanou centrem vědy a techniky uprostřed Čech.

Nadstandardní forma výuky je základ

Naše město v posledních letech urazilo obrovský kus cesty, což se projevilo především v letošním srovnání společnosti Deloitte s názvem Obce v datech, kde se Kralupy umístily v první dvacítce, a prokázaly tak, že kvalita života, je zde na mnohem vyšší úrovni, než v řadě známějších a větších českých měst. Sledována přitom byla řada oblastí od životního prostředí a zdravotnictví, přes finanční politiku, až po bezpečnost, vztahy a služby.

Pane místostarosto, jedním z hodnotících kritérií průzkumu Obce v datech byla i kvalita vzdělání ve městě. Jak si podle Vás Kralupy ve srovnání s okolím vedou?

Dobře vybavené a moderní školy jsou skutečnou chloubou našeho města, na níž můžeme být po právu hrdí. Všechny jsou zrekonstruované, zateplené, mají novou fasádu, a zkrátka už na první pohled budoucího prvňáčka zaujmou. Ještě důležitější však je to, co se skrývá uvnitř. Náš hlavní cíl tak předně spočívá ve snaze vytvořit příjemné prostředí, a to i pomocí různých preventivních programů, aby se všichni žáci cítili ve škole bezpečně, což se daří.

Mohutné investice do vzdělání každý rok

Vliv na to má hlavně úspěšná finanční politika, za kterou Kralupy vděčí především Vám. Můžete nám sdělit, jaká překvapení čekají na žáky po usednutí do školních lavic?

Zatímco dříve se nám díky řadě dotačních titulů, na které jsme dosáhli, podařilo dát dohromady často zanedbané školní budovy, nyní se zaměřujeme především na estetiku, rozvoj volnočasových aktivit i zvýšení kvality výuky. Žáci ZŠ Gen. Klapálka se tak mohou těšit na nový multifunkční areál s víceúčelovým hřištěm, zatímco na pozemku školy Václava Havla v budoucnu vyroste moderní naučná zahrada s environmentálními prvky.

Největší změnou, která bude mít velký vliv na zvýšení kvality výuky v Kralupech, již brzy projde Základní škola Komenského. Můžete nás s ní seznámit?

V letošním roce se nám podařilo získat obří dotaci na výstavbu odborných učeben sloužících pro výuku matematiky, chemie a fyziky. Tyto moderně vybavené učebny boudou součástí samostatného pavilonu, který vyroste nad současnou školní jídelnou a kuchyní, které též projdou rekonstrukcí. Naším cílem je především obnovit výuku odborného technického vzdělávání v Kralupech, a to již na úrovni základní školy.

Komenského připomene nejen název školy.

Současné školství přitom trpí mnoha neduhy, včetně problémů s matematikou? Co si o tom myslíte…?

I když nejsem učitel a práce našich pedagogů si vážím a vím, že není vůbec jednoduchá, z mého pohledu se v našem školství stále učí ve stylu „učitel přednáší, žák zapisuje.“ Může se tak vytrácet nadšení i porozumění. Děti se zkrátka učivo nadrtí, a po testu ho v klidu zapomenou – tedy ztráta času a energie pro obě strany. Přitom kvalitní vzdělání je nejlepší investice do budoucna, právě proto chceme prosadit změnu výuky.

… a myslíte, že Vám za další počty poděkují?

Myslíte děti? To všechno ukáže čas. Žáci, kteří na Komendu zavítají, se rozhodně nemusí bát, že jim přidáme další počty, to by k ničemu nevedlo. Chceme jim především ukázat, jak funguje svět okolo nás v praxi tak, aby mu porozuměly. Budou tak mít možnost provádět různé pokusy a vše, co znají z knih si vyzkoušet. Jsou ve škole Komenského, a proto projekt bude probíhat ve stylu škola hrou.

Nejen rozvoj vědy, ale i umění a kreativity

Rozvoj technického vzdělávání v Kralupech, ke kterému již koneckonců dochází, však není jediné, na co se chcete zaměřit, že?

Přesně tak, ne každý vidí svou budoucnost v oblasti vědy a techniky, proto školy podporují i žáky kreativní a humanitně zaměřené. Jedním z největších počinů byl úspěch kralupských gymnazistů s jejich naučnou stezkou do Dvořákovi Nelahozevsi. Stejně tak se základky zapojují do projektu Edison, díky kterému žáci pravidelně přichází do styku s mladými lidmi z celého světa, dále to jsou projekty zaměřené například na ochranu přírody…

Plánujete z Kralup vytvořit centrum vědy a techniky. Můžete to trochu konkretizovat a zároveň upřesnit, jak to může kralupským dětem pomoci?

Chceme se opírat o tři základní pilíře, a těmi jsou: podpora inovativní výuky technologií na ZŠ, kterou jsem již nastínil, dále spolupráce s místními podniky a samozřejmě také využití potenciálu vědecko-technického parku VŠCHT, který se u nás nachází. Našim cílem přitom je dětem ukázat, že i práce na poli chemického či strojírenského průmyslu může být zajímavá, užitečná, a především je to dnes nejlépe placené, nejjistější a nejžádanější odvětví.

Důraz na vzdělávání všech generací

A co ti ostatní, kdo se nakonec pro techniku nerozhodnou. Podpoří nějak radnice i zájemce o veřejnou správu či on-line studia?

Samozřejmě, ne každý se vidí v roli mladého vědce. Někdo chce pracovat ve službách, jiný zase v administrativě. Do budoucna proto zlepšíme spolupráci mezi zdejší obchodní akademií a radnicí. Zkrátka student, který bude chtít pracovat ve veřejné správě, dostane během praxe svého seniora, z řad zaměstnance úřadu, který ho bude – v rámci možností – cvičit ve svém odvětví, a to dlouhodobě. Minimálně ti nejlepší by pak mohli své pracovní místo jisté…

Na své si však přijdou třeba i mladí lidé, které láká spíše on-line svět spjatý s home office a digitálním nomádstvím. Již brzy spustíme pilotní projekt s názvem TIPKralupy.cz, na jehož tvorbě se budou moci podílet. Získají tak – kromě menší odměny – především hodnotné reference z oblasti PR a on-line marketingu, které budou moci využít, jakmile se budou hlásit na vysoké školy či do svého budoucího zaměstnání v reklamní agentuře či médiích.

Bude se podpora týkat i těch, co se chtějí vydat cestou podnikání? Přeci jen v současné době živnostníkům pšenka příliš nekvete.

Samozřejmě. S těmi, kdo se chtějí již od mládí postavit na vlastní nohy a začít vlastní business, jsem připraven podělit se o své zkušenosti osobně. Stačí jen, když odhodí ostych, a přijdou… Není to však zdaleka všechno. Pomůže jim i již zmíněný projekt TIPKralupy.cz. Najdou zde informace o podnikání, trendech, dají si sem vlastní reklamu, nabídnou služby, anebo umístí poptávku po spolupracovnících či zaměstnancích.

Stejně tak chceme podporovat již „zavedené“ živnostníky. Jak sám říkáte, současná doba pro ně skutečně není příliš jednoduchá…

Kralupy však v současné době nezapomínají ani na vzdělávání seniorů, že?

Přesně tak, do naší koncepce, že město se brzy stane centrem vědy ve středu Čech, zapadá i fakt, že již dnes u nás působí – ve spolupráci s ČZU Praha – univerzita třetího věku. Další vzdělávací kurzy, jako je angličtina či základy IT nabízí sociální služby města a nabídka se bude rozšiřovat. Člověk se totiž musí učit celý život, to vím z vlastní zkušenosti.