Zastupitelstvo se bude konat v pondělí 11. května od 17:00

Zasedání Zastupitelstva města Mělníka se chystá na pondělí 11. května. Zastupitelé budou v jednací síni sedět tak, aby bylo vyhověno hygienickým předpisům a celé jednání bude jako obvykle přenášeno online. Veřejnost bude usazena ve vedlejší místnosti, kde bude probíhat také aktuální přenos a pokud bude chtít sdělit svůj názor, přihlásí se a teprve poté bude vpuštěn k jednání.
Proto žádáme veřejnost, aby se na jednání zastupitelstva dostavili jen ti občané, kterých se přímo týká některý z bodů programu. Chraňte sebe i své okolí. Děkujeme za ohleduplnost a shovívavost.