JUDr. Petr Kowanda: Myslíme na lidi!

ZAŘÍDÍME DĚTEM DOTACE NA ŠKOLNÍ OBĚDY

Celkem 400 milionů korun mohou kraje až do roku 2020 využít na zaplacení školních obědů dětem ze sociálně a ekonomicky slabších rodin. Některé regiony si o tyto peníze z evropských fondů dosud nepožádaly vůbec. Středočeši si stěžují, že rozdělování příspěvků na obědy je pro ně administrativně náročné.

To chceme změnit.

A to především spoluprací města s krajem a s řediteli městem zřizovaných škol. Ředitelé mohou kromě programu ministerstva práce požádat o pomoc i neziskové organizace.

Rodiče se musí dovědět, že jejich povinností je pouze vyřídit si na úřadu práce potvrzení o hmotné nouzi. Peníze na obědy pro jejich děti jsou pak zasílány přímo příslušné škole.

Naší snahou je zajistit, aby ve školách, které zřizuje město, děti ze sociálně a ekonomicky slabších rodin dostávaly pravidelně zdravou a kvalitní stravu.

ZLEVNÍME VAŠE BYDLENÍ – SNÍŽÍME DAŇ Z BYTŮ

Ceny bytů neustále rostou a zejména pro mladé rodiny je sjednání hypotéky na koupi bytu čím dál obtížnější. V možnostech města je ulevit nejen mladým rodinám, ale i seniorům tím, že snížíme daň z bytů řádově na polovinu. Domníváme se, že není správné aby lidé, kteří si sami bez pomoci státu pořídili vlastní bydlení, které budou mnohdy dlouhá léta splácet, byli zatěžováni dalšími poplatky a daněmi. Naopak, jejich podpora by měla být naší prioritou, stejně tak jako podpora starých lidí, kteří často žijí sami a musí vystačit s nízkým důchodem, který za celoživotní práci dostávají od státu.

ZVÝŠÍME POČET MĚSTSKÝCH BYTŮ, DOHLÉDNEME NA JEJICH PŘIDĚLENÍ

Město má v současné době nedostatek jak startovacích bytů, tak bytů pro rodiny v nouzi. Chybí i byty bezbariérové. Jako jednu z cest ke zlepšení situace vidíme výstavbu nových městských bytů. Nejprve však musíme vyhodnotit možnosti rekonstrukce nevyužívaných městských bytů (např. v Husově ulici) a přestavby prostor ve vlastnictví města na byty. Zde vidíme rezervy, kterých je potřeba využít jako prvních a rozšířit tak městský bytový fond.

Nutná je i důsledná kontrola způsobu prodeje, pronájmu a přidělování městských bytů, a to i včetně případů, které byly realizovány v minulosti. Při medializaci bydlení pana starosty se totiž pozapomnělo na to, že i někteří radní bydlí v původně městských bytech nebo že jejich rodinní příslušníci žijí ve startovacích bytech určených pro mladé rodiny sami.