Kralupští sokolové ke století republiky

Až do 11. srpna 2018 potrvá současná výstava v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou. Nese název „Sokolové republice – Sokol dříve a dnes“. Zacílena je k letošnímu jubileu 100 let od založení Československé republiky v roce 1918. Do její obsahové náplně přispěly i čtyři blízké pražské sokolské župy: Barákova, Podlipného, Podbělohorská a Scheinerova. Se svými historickými exponáty se zde výraznou měrou prezentuje Tělocvičná jednota Sokol Kralupy. Cílem výstavy je seznámit veřejnost také se současnými aktivitami sokolské organizace. Četné faktografické dokumenty připomínají, že zcela první župa sokolská byla založena ve středních Čechách.

Velký rozmach zájmu o cvičení a masívní vznik dalších župních útvarů vedl k tomu, že v roce 1889 vznikla Česká obec sokolská jako zastřešující spolek v tehdejším rakousko – uherském mocnářství. Spojovala v té době 11 žup, 184 jednot s 21 740 cvičenci.

Dnes má Župa Jana Podlipného, nazvaná je podle prvního starosty České obce sokolské, kam patří také TJ Sokol Kralupy, 8 332 členů v 19 tělocvičných jednotách.

Jiří Herain