Reportáž pouze poloviční

V úterý 19. června proběhlo v kulturáku setkání občanů s místostarostou Mgr. Milanem Schweigstillem. Akce byla poměrně slušně propagována, mimo jiné v měsíčníku Radnice, na FB města, na webu města, dvakrát či třikrát v největší facebookové skupině na Mělníku, apod. Přesto ale návštěva na akci byla víceméně žalostná.

Pokud si odmyslíme přítomné tři zastupitele a asi tři zástupce mělnické opozice, tak na setkání dorazilo celkem deset občanů Mělníka!

Vzhledem ke slibu organizátorů, zveřejnit záznam ze setkání a jelikož jsme zaregistrovali i kameru natáčející diskusi, nedělali jsme si poznámky a sdělovat obsah jenom dle toho, co nám utkvělo po pár dnech v hlavě si netroufneme.

Sdělit můžeme, že minimálně názorový střet pana místostarosty s panem Živnůstkem ohledně obchvatu Mělníka, či spor místostarosty Schweigstilla a pana Martince o tom, jestli by měli být občané Mělníka vyzváni k diskusi o nové podobě plaveckého bazénu již před tím, než město utratí miliony korun za studie a projekty, byly velmi zajímavé.

Proto věříme, že organizátoři setkání naplní svůj slib a záznam ze setkání zveřejní, jinak tato reportáž bude opravdu pouze poloviční, tedy bez zprostředkování obsahu informací od pana místostarosty a diskuse.

K čemu bychom se chtěli vrátit je otázka, proč se silně propagovaného setkání pana místostarosty Schweigstilla s veřejností zúčastnilo tak málo Mělničanů.

Proto Vás prosíme, zděůte nám svůj názor pomocí ankety.

 

red