Kralupský masopust nabídne skvělou zábavu

A to jistě pro všechny generace, neboť neděle 20. února od 11 hodin ožije Palackého náměstí masopustním veselém. Proběhne zde Masopustní jarmark a ukázka tradiční zabíjačky, dále soutěže pro děti i dospělé a chybět nebude Divadelní vystoupení souboru Chůdadlo či obligátní Dílničky pro děti. Vyvrcholením bude v 14 hodin masopustní průvod městem a přehlídka masek s vyhodnocení maškar. A každá z nich obdrží zdarma černou polévku!

Takže: „Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu.Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu! V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu. Dříve než se rozejdeme, ještě sobě připijeme poznovu!“

mar