Krajští zastupitelé schválili rozpočet v navržené verzi

Nově sestavený rozpočet by měl podle záměru jeho tvůrců v příštím roce  snížit současné zadlužení kraje ve výši 2,57 miliardy korun o 240 milionů korun.

Krajští zastupitelé rozpočet v pondělí odhlasovali ve verzi, kterou navrhla rada kraje složená ze zástupců ANO, STAN, ODS a tří zastupitelů zvolených za TOP 09. Návrh vycházel ze schváleného rozpočtu pro letošní rok, z rozpočtového výhledu kraje a z předpokládaného inkasa sdílených daní. Sestaven byl tak, aby byly příjmy i výdaje vyrovnané ve výši 20 225 898 300 korun.

„Zlepšený výběr daní nám pro rok 2017 umožnil sestavit rozpočet oproti roku předchozímu o 900 milionů vyšší, neboť o tuto částku očekáváme vyšší daňové příjmy. Celkem pak pro rok 2017 rozpočtujeme 8,5 miliardy daňových příjmů,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) s tím, že  rozpočet bude navýšen hlavně v oblasti dopravy, školství a zdravotnictví.

Rozpočet na dopravu činí 3,76 miliardy korun, z toho největší část ve výši 1,54 miliardy korun dostane Krajská správa a údržba silnic. Necelou miliardou korun rozpočet pamatuje na provoz veřejné silniční dopravy a částkou 1,2 miliardy korun na provoz veřejné železniční dopravy. Oproti letošnímu roku tak rozpočet na oblast dopravy bude o 0,49 miliardy vyšší.

„V dopravě tyto finanční prostředky pomohou s opravou a údržbou silnic, pokryjí mzdové nároky a již nasmlouvané rozšíření dopravní obslužnosti. Na školách pak financujeme především provozní výdaje, které roky čelí drastickému podfinancování. Vyčlenili jsme i prostředky na neodkladné opravy,“ prohlásila Pokorná Jermanová. Kapitola školství tak počítá s částkou  604,88 milionu korun, a to zejména na provoz krajem zřizovaných škol. Oproti letošnímu rozpočtu půjde do škol o 74,07 milionů korun více.

Vedení kraje hodlá do budoucna přidat peníze i dalším oblastem. „Navýšením rozpočtů dopravy a školství jsme vyřešili jen to nejpalčivější. Při dalším rozdělení prostředků již budeme pamatovat i na další činnosti kraje jako jsou sociální oblast, kultura, cestovní ruch či regionální rozvoj,“ řekl náměstek hejtmanky pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO).

V oblasti zdravotnictví je v rozpočtu na rok 2017 celkem 790,3 milionu korun. Na provoz zdravotnické záchranné služby půjde 452 milionů korun a na ztrátové činnosti nemocnic a nové pavilony 193 milionů korun. Novou rozpočtovou položkou pak je rezerva na krytí ztrát hospodaření krajských nemocnic do roku 2016 ve výši 300 milionů korun, kterou vedení kraje zřídilo v reakci na špatné výsledky hospodaření některých krajských nemocnic. „Rezerva bude kryta z navýšení podílu výběru daní a její využití bude záviset na tom, jak budou daňové příjmy během roku postupně nabíhat,“ dodal Kovács.

red