ROZHOVOR: Kateřina Valachová chce snížit nadbytečnou administrativu na školách

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová v pondělí 3. dubna navštívila Mělník. Od rána ji čekal náročný program, který zahájila mezi předškoláky ve zdejší Mateřské škole Pohádka. Další její kroky směřovaly mezi žáky ZŠ se speciálními třídami a krátce nato do sousední ZŠ Jaroslava Seiferta. Tam si v doprovodu jejího ředitele Milana Němce prohlédla školu, setkala se s pedagogy a žáky a nahlédla do učeben, v nichž právě probíhala výuka anglického jazyka a dějepisu. Celodenní program paní Valachové vyvrcholil setkáním se členy místní ČSSD. Ministryně měsíčníku Mělnicko poskytla exkluzivní rozhovor.

Podle čeho si vybíráte návštěvy školských zařízení?

„O mě je celkem známo, že si těchto návštěv velice cením. Jezdím po celé republice. Zpravidla přicházím nenadále, i když v případě Mělnicka je to naopak plánovaný výjezd. Předtím jsem navštívila Mladoboleslavsko a Benešovsko. Zde v Mělníku se mě velmi líbila Mateřská škola Pohádka i ZŠ Jaroslava Seiferta, kde se právě nacházíme. Hlavním důvodem mých návštěv bylo nejenom vidět vzdělávání dětí, což je v mém případě tradiční, ale také ocenění práce pracovníků ve školství. K tomu jsem byla inspirována při nedávném svátku Den učitelů, kdy z mých rukou zhruba čtyřicet kolegyň a kolegů přebíralo medaile za svou vynikající práci. Po skončení slavnostního aktu jsme měli možnost spolu více hovořit. V besedě mimo jiné zaznělo, že podobných vynikajících učitelů jsou u nás tisíce a já si uvědomila, že obsáhnout všech 150 000 pedagogů, kteří by měli dostat stejnou šanci za příkladné dlouholeté působení na školách je velmi složité. Dala jsem si proto za svůj cíl, že při návštěvách škol budu oceňovat pedagogy a ostatní pracovníky. Zdejší základní škola byla v tomto ohledu první, kdy čestné uznání převzali ostatní zaměstnanci školy. S radostí jsem ocenila paní ekonomku, vychovatelku a pana školníka. Z mého pohledu je to symbolická záležitost – v návaznosti na již zmíněná vyznamenávání 28. března.“

Během návštěvy jste se zapojila do výuky žáků. Jak taková setkání s dětmi vůbec hodnotíte?

„Kontakt s dětmi je pro mne vždy úžasný. Vnímám při nich zpětnou pozitivní vazbu. Na škole J. Seiferta jsem kromě dospělých mohla ocenit za vynikající výsledky a reprezentaci školy i několik žáků. Líbily se mi rovněž rozhovory se žáky I. stupně a nahlédnutí do výuky anglického jazyka a dějepisu. Co také hodnotím velmi kladně, je pořádání výcvikových kurzů a školu v přírodě. Mile mne překvapilo, že to paní učitelky, zvládají i v případě prvňáčků. Je to velká výzva a patří jim zasloužená pochvala. Je skvělé, že ZŠ J. Seiferta je takto otevřena a že ji to takhle šlape. Jinak mě žáčkové dávají občas zabrat. Nedávno mne přinutili s nimi plavat a zkoušeli mne jak obstojím při skládání odznaku sportovní všestrannosti. Těší mne, že jsem doposavad všechny nástrahy zatím docela zvládla…“

Jak je patrno, do škol se ráda vracíte. Nedá mi to se vás nezeptat, jak vzpomínáte na svoje školní léta?

„Nebyla jsem nijak problémový žák, a tak se nemá na mne co provalit. (Smích) Jediné co mne napadá, byla má aktivní účast při vylomenině na jedné hodině fyziky, kdy jsme na katedře v průběhu pokusu sebrali panu učiteli pomůcku a přes lavice jsme ji poslali dozadu. Když po ní učitel vyhlásil pátrání, v nestřeženém okamžiku jsme mu ji opět poslali zpět. To, že jsme z toho měli velkou legraci, nemusím asi příliš zdůrazňovat.“

Na první pohled bylo patrné, že vás zdejší žáci rádi viděli. Působíte velmi mladistvým a sympatickým dojmem a málokdo ve vás autoritu ministryně školství možná viděl!?

„Ráda přiznávám, že děti v mateřinkách i na základních školách, zejména na I. stupních, si mě obvykle chtějí nechat a mají radost z případného dalšího našeho setkání. Žáky z devátých ročníků, kteří se zuřivě připravují na jednotné přijímací zkoušky, jsem dnes neviděla a dost možná, že bych u nich tentokrát tolik nezabodovala…“ (Smích)

A co středoškoláci?

„No jasně. Vím kam míříte… Pro maturanty se teď aktuálně nic nemění, chystané změny vstoupí v platnost až v roce 2021, takže momentálně je nic netrápí. Těším se na opětovné zahajování maturit a že si to užijeme stejně, jako minulý rok. Kromě toho, že jsem zahájila maturity na Gymnáziu Na Zatlance, tak jsem s partou studentů, kterým jsem je odstartovala, šla nakonec na sportovní utkání a společně jsme fandili hokejistům při zápase Česko – Rusko. Uvidíme co se stane letos…“

Při oceňování zdejší ekonomky, jste slíbila, že se zasloužíte o snížení administrativy. Ta je kritizována snad na všech školách. Dá se takovému slibu věřit?

„Nebojím se tvrdit, že stoprocentně ano. Již v této chvíli dobře víme, kam zamířit pozornost, kam střelit, abychom se přehršle papíru dokázali zbavit. Známe „viníky“. Vyžádá si to však dílčí změny zákona, ale řadu opatření můžeme provést sami, např. snížením míry výkaznictví nebo tím, že jako MŠMT poskytneme školám větší metodickou a právní podporu. Spousty papírů si zbytečně vymýšlíme. Hodně pramení z právní nejistoty a z právního alibismu. Myslím si, že jako právníkovi se mi dá v tomto věřit a že dokážu zacílit, abychom špatnou administrativu dokázali konečně odprásknout.“

Děkuji za rozhovor. Otto Lokaj

Foto lot

037

Kateřina Valachová se s chutí zapojila do netradiční výuky anglického jazyka. Zády k žákům odpovídala na jejich otázky před katedrou

043

Škola hrou!? V případě výuky angličtiny to na ZŠ J. Seiferta Mělník rozhodně platí