Kandidát na poslance do Evropského parlamentu RNDr. Pavel Poc navštívil Mělník

Aktivní poslanec je znám svým úsilím v oblasti ochrany životního prostředí. Přes časovou tíseň před volbami se sešel s občany Mělníka a okolních obcí. V příjemné atmosféře hovořil o výsledcích své činnosti a svých cílech při opakovaném zvolení ve volbách do EP s přihlédnutím k problémům mělnického regionu:

1. Zlepšit celkový stav životního prostředí, zbavit se toxických látek v něm, včetně škodlivých. pesticidů, hnojiv a jiných nebezpečných chemikálií.

2. Pokračovat v očištění potravinového řetězce a zajistit bezpečné a kvalitní potraviny.

3. Prosadit silnou politiku adaptace na klimatickou změnu, včetně boje proti suchu, zajistit spravedlivou zemědělskou politiku a dále zlepšit stav ovzduší, kvalitu vody a péči o naše lesy.

4. Zlepšit a zpřístupnit zdravotní péči, zavést minimální evropské standardy zdravotní péče, prevenci a léčbu u nádorových onemocnění a nastavit férovou lékovou politiku pro všechny.

5. Pomoci hospodářsky nejslabším českým regionům a ohroženým skupinám občanů.

6. Podpořit českou vědu a napomáhat propojení expertů na evropské úrovni.

7. Nadále prosazovat ochranu včel a opylovačů, jež jsou nepostradatelní pro naši potravinovou bezpečnost a je jich rok od roku méně.

Setkání se konalo v přátelském duchu a vyznačovalo se bohatou diskuzí k závažným problémům regionu Mělnicka jako je plánovaná výstavba obří spalovny odpadů nebo ohrožování zdraví obyvatel a životního prostředí ze strany soukromé firmy České přístavy, a.s..

Mělník 10.5.2019