JUDr. Petr Kowanda: SLIBY PLNÍME

Chci zdravé životní prostředí pro nás, pro naše děti a vnoučata. Proto nesouhlasím s výstavbou spalovny odpadků v Horních Počaplech. Ta představuje, především pro občany Mělnicka, další významnou ekologickou zátěž, nejen jako zdroj rtuti, dioxinů a dalších toxických látek, ale i jako faktor, který zásadním způsobem ovlivní dopravu v regionu. Při současné komplikované dopravní situaci na Mělníku by výstavba spalovny bez vyřešení dopravní infrastruktury vedla ke kolapsu dopravy v jejím širokém okolí. Tento záměr bez řešení dopravní situace je nerealizovatelný. Proto jsem navrhoval, aby zastupitelstvo Mělníka přijalo usnesení, že nesouhlasí s výstavbou spalovny v Horních Počaplech. Bohužel většina koaličních zastupitelů byla proti. Přijetí tohoto usnesení budu dále prosazovat. Na úrovni okresu přijal Okresní výkonný výbor ČSSD klíčové usnesení, které zavazuje její zastupitele hlasovat proti tomuto záměru. Podporu mého úsilí přislíbila i poslankyně za ČSSD Kateřina Valachová a někteří zastupitelé Středočeského kraje. Slibuji, že ve své snaze zamezit záměru výstavby spalovny odpadků v Horních Počaplech, který pokládám za škodlivý, naprosto zbytečný a z hlediska řešení dopravní situace zcela nepřipravený, budu pokračovat.

 

Na květnovém zasedání mělnického zastupitelstva bylo na návrh ČSSD, přijato usnesení, kterým jsme zavázali zástupce Mělníka ve VKM hlasovat proti odkupu akcií spol. Středočeské vodárny a.s. od společnosti Veolia. Valnou hromadou VKM, byl však tento obchod, který ve svém důsledku povede k tlaku na zdražení vodného a stočného pro naše občany, odsouhlasen. Vážení spoluobčané, slibuji Vám, že zastupitelé ČSSD budou v příštím volebním období hlasovat proti návrhům na zdražování vody, které je podle mého názoru naprosto neopodstatněné.

 

Již dlouhou dobu nám provoz vlečky do přístavu komplikuje dopravní situaci. Již dlouhou dobu nás v noci budí hluk, který doprava po této vlečce způsobuje. Proto jsem třikrát navrhl zastupitelům Mělníka ke schválení usnesení, aby rada města jednala se Správou železniční dopravní cesty o ukončení provozu na dráze do areálu přístavu v době nočního klidu. Poprvé jsem neuspěl, protože pan místostarosta Schweigstill pokládal usnesení za nepřipravené. Podruhé jsem neuspěl, protože místostarosta Volf a někteří další koaliční zastupitelé obsah usnesení nechápali. Teprve na květnovém zasedání zastupitelstva jsem po vystoupení paní Pokorné, která bydlí v blízkosti vlečky, a která popsala zastupitelům útrapy, které jí a jejím sousedům vlečka způsobuje, uspěl a usnesení bylo přijato. Děkuji paní Pokorná! Je to dobrý začátek. Vážení spoluobčané, slibuji, že omezení provozu vlečky budu dále prosazovat.