Jubilejní Mělnický hrozen

Ani tomuto projektu se nevyhnula letošní osmičková výročí. Pravda, není to výročí kulaté, avšak v sobotu 23. června pořádá mělnický Klub českých turistů již 35. ročník oblíbené akce Mělnický hrozen.

Start proběhne na mělnickém vlakovém nádraží v rozmezí 6.30 až 10 hodin a také letos budou účastníci vybírat z pěti pěších a dvou cyklistických tras. Nejdelší pěší trasa na 50 kilometrů zavede její účastníky do lesa Království a Vidimi.

Trasa na 34 kilometrů provede účastníky kolem skalních plastik sochaře Václava Levého mezi Liběchovem a Tupadly.

Trasy na 25 a 16 kilometrů jsou připraveny pro starší turisty nebo rodiče se staršími dětmi. Vedou do Liběchova a přes Chloumek dovedou účastníky do cíle.

Nejkratší pěší trasa na 11 kilometrů vede na Chloumek a přes Bílé břehy dovede účastníky do cíle. Je vhodná i pro kočárky. Cyklotrasa na 40 kilometrů vede půvabným Kokořínským údolím a kolem hradu Kokořín se vrací do cíle.

Delší cyklotrasa na 60 kilometrů zavede cykloturisty až pod jestřebické Pokličky.

Každý, kdo dorazí do cíle, obdrží kovový odznak akce, diplom a sladkou odměnu. Není pochyb, že si všichni užijí pobyt v krásné přírodě jenž nabízí toto zajímavé zákoutí naší vlasti.

mar