Porovnání ZEVO Mělník se koncepcí ZEVO Haná

V návaznosti na schválené POH a implemetace předpisů z EU musí kraje řešit koncepci nakládání s odpady. Jedním ze základních problémů je nakládání se SKO. Problematika je to závažná a obtížně ale přitom korektně řešitelná. Prostudoval jsem prezentaci k záměru výstavby pro část olomouckého kraje (3 regiony). Záměr byl zpracován špičkovým odborníkem se zkušenostmi v zahraničí, konkrétně v Německu. Dále je uvedeno srovnání studie ZEVO Haná v Přerově (ZH) a dokumentace EIA pro ZEVO Mělník (ZEVOM).

1.Zásadní rozdíl je v kapacitě zpracování komunálních odpadů ZH do 100 000 tun ročně jednolinkové provedení a ZEVO Mělník 320 000 tun pro 2 kotle. Z toho jasně vyplývá i rozdíl v objemu popílku a škváry (zbytkové látky).

2. Specifikace technologie je přehledně popsána u ZH a to vč. uvedení systémů pro čištění spalin. U ZEVOH je dost přínosné i celkové schema. ZEVOM chce řešit technologii až při výběrovém řízení na dodavatele-.Znamená to, že si s tím neví rady nebo nechce informovat ?

3. Zvlášť výrazný a pozitivní přístup má ZH k udržitelnému nakládání se zbytkovými látkami jejich přeměnou z nebezpečných na ostatní odpady. Zůstává problém s jejich definitivním uložením nebo využitím. ZEVOM je odveze mimo zájmové území a ČEZ neuvádí kam. Nutno konstatovat jako pozitivní prvek, že se oba záměry se mají umístit ve stávajícím provozu teplárny, což má své logické opodstatnění.

4. Rozdíl mezi oběma záměry je finanční úvaha. Odhad investičních nákladů na technologii a montáž ZH činí 1 323 tis. Kč a včetně podílově stanovených dalších nákladů celkem 2 052 tis. Kč. Z toho lze dovodit, že ZEVOM , který může mít kapacitu až 340 000 tun může stát cca 6 mld Kč. Tento vklad se musí investorovi vrátit i když jej stát podpoří dotací.

5. K uvedeným nákladům ZEVOM nutno přičíst těžko odhadnutelné náklady na výstavbu přislíbených obchvatů u nejvíce ohrožených obcí – Horní Počaply, vč. Křivenic, Dolní Beřkovice, Cítov a Liběchov (vč. nového mostu přes Labe). Z toho vyplývá, že ani z hlediska financování a praktické nulové přípravy výše uvedených staveb je záměr zpochybnitelný.

6. Průběh dosavadního schvalovacího procesu nese známky silného politického tlaku, vyplývajícího z postavení ČEZu. Ukázkou je zápis z veřejného projednání uveřejněný po 6 měsících od data konání. Nebyly vyhodnoceny a zodpovězeny řádně nebo vůbec připomínky občanů a orgánů státní správy, které se jinak provádí u každé stavby. 17 podmínek ve stanovisku je ignorance a výsměch veřejnosti.

7. Ostatní kraje již mají velké spalovny a předpokládá se zvýšení kapacity. Ovšem žádná nemá takovou nerozumnou kapacitu, která se plánuje u Mělníka. S vyjímkou Prahy s roční kapacitou 320 000 tun, kde se jedná o 4 kotle s válcovými rošty staré přes 30 let. Většina krajů uvažují o vybudování ZEVO s regionální působností a k přiměřenou kapacitou (jako např. ZEVO Cheb (20 000 t) nebo ZEVO Vsetín (12 000 t). Lze přece odpadové hospodářství řešit současně s budováním

nebo rozšířením kapacity na třídění komunálního odpadu a např. v návaznosti na úspěšné sběrné dvory.

8. Samostanou kapitolou je ne-řešení dopravy SKO , ev.dalších odpadů z celého Stř. kraje a z jiných krajů . Veškerá zátěž , vč. financování zůstane na obcích.

9. MŽP by mělo plnit svoji funkci, koordinovat činnost krajů a řešit nakládání se SKO v souladu s hierarchií nakládání s odpady dle Zákona o odpadech, resp. novými připravovanými oběhovými zákony. Ještě je čas !!!!

Ing. František Ohem

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter