Dům dětí a mládeže neslouží jen teenagerům

Hlavní náplní činnosti Domu dětí a mládeže (DDM) Mělník – Na Polabí jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže zaměřené na osobnostní rozvoj mladých lidí, jejich uplatnění ve společnosti a na trhu práce, ochranu před sociálně patologickými jevy a jejich následky a na podporu zdravého životního stylu.

Z jeho pestré činnosti si mohou vybrat nejenom děti, ale i dospělí. Jen v letošním školním roce otevřel jednadevadesát útvarů a klubů. Děti tak mohou navštěvovat kupříkladu jógu, zumbu, dramatický kroužek, ale i výtvarné hrátky, hru na kytaru či flétnu, pěvecký a cykloturistický kroužek, výuku angličtiny a mnoho dalších.

Zkrátka nepřijdou ani dospělí, kterým jsou určena třeba cvičení na míčích, počítačový kurz a nebo cvičení pro seniory. DDM Mělník je organizátoremsoutěží, olympiád a přehlídek vyhlašovaných například ministerstvem školství či krajským úřadem Středočeského kraje. Jedná se o základní, okresní a krajská kola sportovních, přírodovědných, matematických, humanitních a uměleckých soutěží.

Děti mohou navštěvovat jógu, zumbu, dramatický kroužek, výtvarné hrátky, hru na kytaru či flétnu. Foto - Otto Lokaj
Děti mohou navštěvovat
jógu, zumbu, dramatický
kroužek, výtvarné hrátky, hru na kytaru či flétnu. Foto – Otto Lokaj

Stejně přitažlivé jsou i výukové programy určené dětem z mateřských škol a žáky 1. až 4. třídy základních škol zaměřené na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, ale i interaktivní výuková hra, při níž děti plní na pěti stanovištích úkoly a na nich dostávají důležité informace od „ekoskřítků“.

Žákům prvních až sedmých tříd základních škol je určen program Šaty dělají člověka zaměřený na vývoj ošacení od pravěku až po současnost nebo Výstup praotce Čecha na horu Říp zacílený na vlastivědné a přírodovědné znalosti přizpůsobený věku účastníků. Program zahrnuje i výpravu s kostýmy, soutěže, divadelní scénku a hru na Slovany. Projekty jsou realizovány za přispění Středočeského kraje.

To však není zdaleka vše, co DDM široké veřejnosti nabízí. Během celého školního roku organizuje zájezdy do pražských divadel pro děti i dospělé, jednodenní kulturní, poznávací a tematické výlety a mnoho dalšího. Vyhledávané jsou také vzdělávací semináře jako Tvoříme levně a kreativně, Herní činnosti v matematice, Český jazyk hravě a zábavně čiPoruchy pozornosti u dětí předškolního věku. Od pondělí do pátku je na terase domu dětí také přístupné dětské hřiště.

Otto Lokaj