Dobrodružství dona Quijota se odehraje i ve Štětí

Brněnské Divadlo Klauniky uvede jednu ze svých nejúspěšnějších inscenací „Don Quijote de la mAncha“. Tomuto svéráznému zpracování osudů Dona Quijota a věrného služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka, fantazie ani mystifikace. Po formální stránce zvolil režijní poradce představení, autor, mim, básník těla i duše Boleslav Polívka cestu didaktické „klaunikyády“.

S vědomím toho, že společnost je poznamenaná dekadencí a nedostatkem ideálů a opravdových vzorů, předstupují před diváky 2,38 m vysoký profesor španělského jazyka a literatury a 120ti kilogramová Ancha pracující jako vychovatelka na kominickém internátě ve Šlapanicích, v kostýmech Dona Quijota a Sancho Panzy. Osou představení je tak vzájemné prolínání několika významových rovin. Řazením scén, počínaje bojem s větrnými mlýny až do Quijotova zmoudření je vytvářen příběh Dona Quijota, kterým neustále prostupují osudy profesora a vychovatelky. Střetáváním těchto dvou rovin vzniká řada humorných situací, jež jsou odrazovým můstkem pro vytváření nového vztahu mezi profesorem, vychovatelkou Anchou a dalšími postavami děje. Jakoby celá inscenace vznikala momentálně před zraky a za aktivní spolupráce diváků. Společně se ujímají nelehkého úkolu – co nejlépe ztvárnit příběh důmyslného rytíře Dona Quijota.

Jak se jim to podařilo o tom se přesvědčí návštěvníci Kulturního střediska Štětí ve čtvrtek 22. listopadu od 19 hodin.

ma