Developer stavěl na základě zfalšovaných povodňových map

Kverulant.org zjistil, že velký bytový projekt Prague Marina II byl v pražských Holešovicích povolen a postaven na základě zfalšovaných povodňových map. Bytový komplex se stovkami bytů vznikl v aktivní zátopové zóně, kde nesmí stát žádná stavba. Zákon i zdravý rozum zde zapovídá jakékoliv výjimky. V aktivním zátopovém území nesmí nic stát nejen proto, že jím při povodni proudí voda, která svou silou ohrožuje jakoukoli stavbu, ale zejména proto, aby voda mohla volně odtékat a tak nezvyšovala svoji hladinu a nezaplavovala další a další území. Kverulant je přesvědčen, že úředníci, kteří stavbu povolovali, dobře věděli, že mapy jsou zfalšované, a za úplatek nad tím mávli rukou. Pokud jste i vy přesvědčeni, že úředníci by měli chránit veřejný zájem, a nikoli zájmy bohatých developerů, prosíme, podpořte Kverulanta pravidelným měsíčním darem ve výši 100 Kč. Podrobnosti o celé kauze naleznete na Kverulantově webu.

Ing. Vojtěch Razima
ředitel obecně prospěšné organizace Kverulant.org