Děti z Libiše vypustily do Labe dalších 400 kilogramů ryb, letos již podruhé

Neratovice, 30. října 2018 – Po úspěšném jarním vysazení rybích násad do největší české řeky Labe vypustilo šest desítek dětí ze základní školy v Libiši do jejích vod dalších 400 kilogramů ryb. I na podzim tak v Labi našli nový domov mladí kapři, líni a amuři. Organizaci a financování akce s atraktivním programem pro žáky základní školy zajistila společnost Spolana, tradiční petrochemický výrobce patřící do skupiny Unipetrol, ve spolupráci s Ekologickým centrem Kralupy a Českým rybářským svazem v Neratovicích. Během pěti let existence tohoto ekologického programu bylo do Labe vypuštěno více než 2 000 kilogramů ryb.

Podzimní vody řeky Labe oživili kapr obecný, lín obecný, amur bílý a štika obecná. Žáci z Libiše vypustili celkem 400 kg ryb. V řece vytvářejí vyvážené společenství, a přispívají tak ke zdravému fungování vodního ekosystému. „Jedním z našich úkolů je udržovat rybí populaci v řece. Námi vypouštěné ryby jsou totiž cenným úlovkem pro naše sportovní rybáře,“ vysvětluje Jiří Chrdle, jednatel místní organizace Českého rybářského svazu, a dodává: „Pravidelné zarybňování Labe je pro udržení vodního ekosystému nezbytné. Jsme vděčni, že máme ve společnosti Spolana tak silného a dlouhodobého partnera.“ Spolana se podílí nejen na vysazování ryb, ale také na zajišťování co nejlepšího životního prostředí pro všechny vodní živočichy. Čistotu vody v okolí výrobního areálu dokládají výsledky pravidelného monitoringu stavu a kondice rybí populace i opakované rybářské závody.

Skupina Unipetrol od roku 2010 spolupracuje s místními rybáři rovněž na Mostecku. Množství ryb vysazených do vod Ústeckého kraje, zejména do Bíliny, se již blíží k šesti tisícům kilogramů. V samotném areálu Spolany probíhá navíc projekt ochrany sokola stěhovavého ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife. Od letošního roku se v areálu chovají také včely. Ve spolupráci se Svazem českých včelařů byly instalovány tři úly s roji včel medonosných. Kvalitu a výbornou chuť stočeného medu potvrdila akreditovaná laboratoř Výzkumného ústavu včelařského. O čistotě výrobního areálu a jeho okolí svědčí velký počet chráněných a ohrožených druhů živočichů, kteří jsou velmi citliví na kvalitu životního prostředí. Například dočišťovací nádrž je vyhledávaným útočištěm vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter