Brandýský Matýsek slaví….

Již je tomu 25 let kdy vzniklo v Brandýse nad Labem jedno z prvních pěti mateřských

center v republice. Z malé herny, k níž se postupně přidružovaly i různé kroužky, se stala mateřská školka. Nyní pokrývá Brandýský Matýsek tu nejširší škálu věkových skupin a činností. Čtvrt století trvání si jistě zaslouží oslavu. Avšak známé okolnosti to poněkud zkomplikovaly jako ostatně všechny plánované akce. Původní oslavy byly naplánovány na 16. května v rámci další tradiční akce, Městského běhu, což bylo samozřejmě zrušeno. Avšak nic není ztraceno a poběží se stejně. A to v neděli 21. června v Panské zahradě, kde je hlavním bodem programu tradiční dětský běh.

Takže věřme, že okolnosti dovolí vyvíjet další aktivity a popřát Matýsku co nejvíce elánu do dalších let!

mar