Boleslavská ulice ve Mšeně na výstavě Má vlast – cestami proměn

Snímky ze Mšena byly zařazeny do putovní výstavy přinášející svědectví o obnově opomíjených míst v české krajině. Pro mšenskou rekonstrukci můžete hlasovat v doprovodné internetové soutěži.

Výstava představuje osudy zchátralých budov proměněných v krásné a užitečné stavby, svědectví o obnovených náměstích a návsích, rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních stavbách i znovuoživené přírodě.

Putovní výstavu Má vlast – cestami proměn pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s., spolu s Národní kulturní památkou Vyšehrad, jedenácti partnerskými kraji a řadou organizací a institucí jako jsou  Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Spolek pro obnovu venkova, Národní síť místních akčních skupin, portál propamatky.info či Asociace regionálních značek.

Výstava přináší svědectví o příznivých proměnách opomíjených míst a objektů v naší krajině. Letos jich představuje 112. V květnu byla zahájena na pražském Vyšehradě, od konce června byla rozdělena do šesti kolekcí, jež se postupně stěhují z do všech krajů ČR – vystaveny byly již například vTáboře, Lošticích, Bučovicích, Toužimi, Růžové a Horním Maršově. Časový plán putování výstavy je možné najít na webových stránkách www.cestamipromen.cz.Organizátoři  nabízejí, že ji v případě zájmu mohou vystavit i v dalších místech.

„Naše země je krásná. Prošla obdobím, kdy pustla. Je dobré vidět, že se takové množství lidí nyní snaží uvést kraj kolem sebe do lepšího stavu a najít nový příběh pro opomíjená místa a chátrající stavby. Příznivé změny velmi prospívají krajině i lidským srdcím,“ řekl kardiolog Jan Pirk, jehož organizátoři vybrali jako osobnost projektu.

Boleslavská ulice ve Mšeně před rekonstrukcí.
Boleslavská ulice ve Mšeně před rekonstrukcí.

Hlasy pro mšenskou proměnu

Do konce dubna příštího roku můžete hlasovat na webové adrese http://cestamipromen.cz/promeny/hlasovani pro rekonstrukci Boleslavské ulice ve Mšeně. Původní asfaltová vozovka v ní byla lemována oboustranně prašným pásem, jen místy zpevněným zbytky původní kamenné dlažby, který byl pouze částečně využíván k parkování, a to jen po jedné straně vozovky. Důsledkem byly úzké chodníky, absence zeleně nebo mobiliáře a celkový neuspokojivý estetický dojem hlavní páteřní městské komunikace.

V neuspokojivém stavu bylo rovněž tehdejší odvodnění vozovky částečně ústící na soukromé pozemky, veřejné osvětlení a vodovod. Zcela nevyhovující byla bezpečnostní situace před budovou základní školy. Chyběla zde autobusová zastávka ve směru od Mladé Boleslavi a řešení přechodů přes komunikaci bylo pro děti nebezpečné.

V rámci realizace projektu bylo nově upraveno prostorové uspořádání ulice tak, aby byla zvýšena celková bezpečnost dopravy v dané lokalitě. Došlo k rozšíření frekventovanějšího chodníku na jižní straně ulice, ke zvýšení počtu přechodů pro chodce a k úpravě šířky komunikace. Díky novému uspořádání vznikla páteřní bezbariérová pěší trasa vedoucí od vlakového nádraží do středu města v celé délce s novým kvalitním osvětlením s designovými svítidly  -LED technologie.

Prostor před budovou základní školy byl upraven tak, aby byla zvýšena bezpečnost pohybu dětí. Nově zde byla umístěna oboustranná zastávka autobusu, kde autobusy stojící v zastávce blokují průjezd vozidel v daném jízdním pruhu, což vede k zvýšení bezpečnosti přecházejících, kteří jsou navíc nově chráněni středovým ostrůvkem. Po celé délce ulice byly vysazeny alejové stromy a prostor parteru byl dovybaven novým mobiliářem.

lot