Pojďme si to říct 3: Stavební uzávěra v Bezručově ulici

Dne 5.06.2019 v 16:00 hodin se konalo v zasedací místnosti radnice Mětského úřadu Mělník veřejné projednání stavební uzávěry ulice Bezručova.

Tato stavební uzávěra má platit pro území v lokalitě vlečky do přístavu na ul. Bezručova (dle výkresu s vyznačením území).

Projednání se zúčastnilo více na šedesát dotčených vlastníků a dalších občanů, kteří jsou s provozem vlečky do překladiště nespokojeni. Vysoká účast vlastníků byla vyvolána zejména rozsahem a obsahem omezení a zákazem stavební činnosti v oblasti dotčené stavební uzávěrou.

Stavební uzávěrou se totiž zakazuje stavební činnost veškerých staveb, ve smyslu §2 odst.3 stavebního zákona (stavební činnost, zemní práce, skládkování, oplocení apod.)

Jednání vedl vedoucí stavebního odboru pan Průcha, za Město byl přítomen 1. místostarosta Mgr. Milan Schweigstill, který odpovídal na dotazy občanů.

Tak jsme se dozvěděli, že v rámci studie revitalizace kolejového napojení přístavu Mělník, které objednala SŽDC, byla vedením města Mělníka navržena náhrada železničního přejezdu v ul. Bezručova silničním podjezdem. Tento podjezd SŽDC v plánu neměla, nechala ho do studie zapracovat až na žádost vedení Města. Město tak v jednáních, která probíhají od prosince 2017 projevilo zájem zkvalitnit dopravní infrastrukturu a v rámci pořizovaného nového územního plánu navrhnout akci do veřejně prospěšných staveb. O této iniciativě vedení města se vedoucí stavebního odboru dozvěděl až v září 2018. Studie podjezdu byla pořízena v březnu 2019.

Stavební uzávěra se dotkne vlastníků domů, pozemků, a také vlastníků šedesáti garáží.

Nedivím se, že občané, kteří investovali do svých projektů v postižené lokalitě milionové částky chtějí Město žalovat o náhradu škody, jak zaznělo na jednání.

Důvodem stavební uzávěry je jednoznačně provoz vlečky do překladiště. Celková akce má stát přibližně 150 milionů korun. Podle názoru většiny přítomných bude tato částka podstatně vyšší.

Znovu si položme otázku, proč se zástupci Mělníka tolik angažují v zájmu jednoho podnikatele. Nikdy jsem takovou vstřícnost ze strany vedení Města k rozvoji podnikatelské činnosti soukromého subjektu neviděl.

Pokud bude podjezd, který navrhli volení zástupci občanů, realizován dojde k dalšímu intenzivnímu rozvoji činnosti v přístavu, která se tak dále rozšíří do obytné zóny. Dojde k devastaci dalšího území, ke znehodnocení investic našich občanů v této lokalitě a k dalšímu nárůstu hluku nejen v denních, ale zejména v nočních hodinách, kdy vlaky jedoucí do přístaviště budou moci šíbovat naprosto neomezeně.

V současné době je distribuována Petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, kterou obyvatelé města Mělník žádají o ukončení nočního provozu vlečky do mělnického přístavu, o vhodnou regulaci jejího provozu v ostatních částech dne a prověření, zdali je stávající značný nárůst provozu mělnického přístavu v souladu s vydanými povoleními a právními předpisy.

Smyslem petice je ukončení nočního provozu vlečky a zároveň zachování jejího provozu v denních hodinách maximálně na stejné úrovni jako je dnes.

Petice je také volně ke stažení na www.melnicko.cz.

Děkuji všem, kteří se podílí na těchto občanských aktivitách. Pokud se budete chtít přidat, kontaktujte mne prosím na emailu: kowanda@seznam.cz

 

Děkuji za Váš čas

JUDr. Petr Kowanda