Přezkum hospodaření Středočeského kraje skončil na výbornou

Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2017 konstatuje, že kontrolní orgán, Ministerstvo financí ČR, nezjistil žádné chyby a nedostatky. Takovéto hodnocení, označené kontrolory stupněm A, získal Středočeský kraj naposledy v roce 2009.

„Příznivé hodnocení přezkoumání hospodaření Středočeského kraje velmi oceňuji. Jsem ráda, že se nám podařilo Krajský úřad Středočeského kraje stabilizovat a že vnitřní kontrolní procesy fungují, jak mají. Byla to jedna z priorit, se kterou jsme do vedení kraje šli, a svědčí to i o dobré práci celé stávající koalice, vedení úřadu a všech jeho úředníků, za což jim děkuji. U veřejných institucí by to mělo být samozřejmostí a doufám, že se nám všem podaří takto nově nastavený standart udržet i nadále,“ komentovala výsledky závěrečné zprávy přezkoumání hospodaření loňského roku hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Výsledky zprávy od Ministerstva financí hejtmanka převzala a podepsala v úterý 22. května.

Krajský úřad tak zúročil zavedení vnitřního administrativního systému GINIS, který je využíván pro veškeré ekonomické, administrativní i správní činnosti, jež krajský úřad zajišťuje. Předností informačního systému GINIS je vzájemná provázanost jednotlivých agend úřadu, která umožňuje průkazné předávání informací a nastavení vnitřního kontrolního systému.

Výrazné zlepšení v hodnocení kontrolních orgánů spočívá zejména v průběžném nastavování a zdokonalování postupů kraje, u kterých bylo v minulých letech zjištěno nejvíce chyb a nedostatků. Jedná se zejména o oblast zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, evidence majetku kraje, účetních a rozpočtových operací včetně souvisejících činností. Postupy a činnosti jsou nadále průběžně upravovány v interních směrnicích kraje.

Ministerstvo financí ČR provádí přezkoumání hospodaření krajů na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V případě Středočeského kraje tento kontrolní orgán konstatoval, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky v souladu s ustanovením § 10, odst. 3, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2017 bude součástí závěrečného účtu kraje za rok 2017, který bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Středočeského kraje dne 25. 6. 2018.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter