Animované příběhy ožijí v mělnické galérii

Podobně jako další instituce je i mělnická Galérie Ve Věži bohužel uzavřená veřejnosti. Avšak i zde její provozovatelé nezahalí a připravují expozice výstav na dobu kdy se její dveře a točité schodiště vzhůru otevřou.

Ilustrátorské a designérské duo MgA. Pavla Šnajdarová a MgA. Ondřej Mladý vytváří projekty, kde ilustrace přesahuje do jiných oborů a je třeba se zabývat například specifickými materiály nebo řešením prostorových objektů. Dvojice se také věnuje vývoji animačních objektů, které využívá během svých workshopů. Výstava nabídne ilustrace z různorodých projektů, které autoři poté často „rozhýbávají” v animovaných filmech a projekcích. Součástí kolekce budou autorské tisky ze série „Herbarium“, „Faunarium“, „Les“ aj. na ručním papíře různého typu. Součástí výstavy jsou také objekty inspirované principy animace využívanými před nástupem filmu a objekty inspirované technikami vytvářejícími iluzi pohybu sekvencí obrázků postupně zobrazujících fáze tohoto pohybu (například zootrope, mutoscope a jiné). Pomocí těchto objektů lze jednoduše přehrát krátkou animaci bez použití počítače či jiného zobrazovacího zařízení s obrazovkou.

Ondřej Mladý je absolventem UMPRUM v ateliéru Architektura u profesora Ivana Kroupy. Pracuje na volné noze na pomezí architektury, designu, animace a ilustrace. Zabývá se zejména technickými částmi objektů a animací.

Pavla Šnajdarová vystudovala pražskou Umprum v ateliéru Filmová a televizní grafika. Pracuje na volné noze jako ilustrátorka. Vytváří zejména jemné, snové, ale a i detailně propracované ilustrace na téma přírody, pohádkových příběhů a čisté fantazie.

Expozice je součástí koncepční linie programu, která se zaměřuje na tvoru uměleckých dvojic. Fenomén tvorby ve dvojici je zajímavý například díky pestrosti a variabilitě, kterou práce ve dvojici umožňuje, originálnímu stylu spolupráce každé dvojice nebo kombinací technik, která v rámci společné práce vzniká. I když není tento model spolupráce v dějinách umění ničím novým, současné mladé umělecké dvojice přistupují k tvorbě v novém kontextu se současným světem a tvoří osobitým způsobem, který stojí za to zmapovat.

Tato expozice v jejímž rámci se počítá i s doprovodnými akcemi bude k dispozici až do 18. dubna a tak věřme, že jí budeme moci navštívit co nejdříve coby první uměleckou výstavu v letošním roce.

mar