Pavel Šanda: Změna v Neratovicích je možná

Posledních osm let neměli občané Neratovic prakticky žádné slovo. Radnice jejich zájmy soustavně ignorovala, nekomunikovala s nimi. V  podzimních volbách ale hlas obyvatel města nikdo ignorovat nemůže. Ḱomunální volby 5. a 6. října jsou příležitostí ke změně.

Od roku 2010 radniční koalice Neratovice jinak a ODS těžila hlavně ze slabosti a roztříštěnosti opozice. NeraHnutí, nově vzniklému nezávislému uskupení, se podařilo sjednotit opozici kolem společného programu  moderního, ekologického a koncepčního vedení města.

Řešení nedostatku parkovacích míst, které nabízí současná vládnoucí koalice, by znamenalo další decimaci městské zeleně. Přitom množství parkové zeleně se stromy a keři patří mezi hlavní  přednosti našeho města. NeraHnutí na rovinu říká, že řešení parkování se neobejde bez větších investic – například do výstavby parkovacích domů a zavedení systému online detekce volných parkovacích míst.

Kdyby jen v ulici Na Výsluní chtěla každá domácnost parkovat jedno auto, musel by se počet parkovacích míst v této lokalitě ztrojnásobit. Sídliště by se tak proměnilo v jedno obrovské parkoviště. Moderní a bezpečné parkovací domy jsou dlouhodobým řešením a výrazně šetří městským prostorem.

Plánovaný program detekce volných parkovacích míst má potenciál snížit dopravní zátěž na sídlišti až o třetinu, ušetří lidem čas i peníze a povede ke snížení celkových emisí výfukových plynů.

Vedení města nedávno prodalo 80 % městských bytů – v době, kdy řada jiných měst lituje, že nemá dost vlastních bytů. NeraHnutí chce prosadit výstavbu nových městských bytových jednotek, včetně startovacích   a bezbariérových. Tato návratná investice uspokojí poptávku po bydlení v Neratovicích mnohem více než zastavění všech volných pozemků města vilovými čtvrtěmi. Kromě toho půjde samozřejmě i o budoucí příjmy městu.

Rozhodně se postavíme proti všem snahám o prodej objektu městské nemocnice, abychom zabránili omezení nabízených zdravotních služeb pro obyvatele města a okolí. Návrhy na prodej objektu nemocnice se už v tomto období objevily.

NeraHnutí také udělá vše pro to, aby nedošlo k přijetí návrhu nového územního plánu v podobě, který připravila nynější vládnoucí koalice. Místo rušení zahrádek a destrukce zeleně NeraHnutí plánuje zbudovat komunitní zahrady, protože v převážně sídlištním městě  je po zahrádkaření opravdu mimořádněvelká poptávka.

Neratovická radnice dosud nedokázala pohnout ani se svozem odpadu. Vysoké náklady za svoz pouze přenáší na občany, a to nejvyššími poplatky v celém Středočeském kraji, což logicky mnohé občany demotivuje od třídění odpadu. NeraHnutí chce naopak rozšířit paletu odpadu, který se ve městě třídí, včetně kovů či oleje, ale také rozšířit sběr bioodpadu i na sídliště.  V souvislosti s tím plánuje prosadit postupné snižování poplatku za svoz odpadu s cílem jej v budoucnu zrušit. Budoucí vedení radnice pak bude nuceno hledat úsporná, výhodná a chytrá řešení v oblasti odpadového hospodářství.

NeraHnutí chce ukončit neratovickou praxi, kdy jsou záměry vedení města představovány občanům (i zastupitelům) jako hotová věc. Každý velký projekt musí projít veřejnou diskusí a připomínkováním i od občanů města i od opozice. NeraHnutí je odhodláno prosadit zavedení tzv. participativního rozpočtu. To znamená, že občané města budou moci o části městských investic veřejným hlasováním spolurozhodovat o tom, do kterých akcí bude město část rozpočtu vkládat.

Některé body z programu NeraHnutí jsou v posledních týdnech vidět i na billboardech a v programech jiných volebních uskupení, včetně stran  současné koalice. Té se za osm let vládnutí dařilo převážně jen “politické retro 90. let“. Neratovičtí občané si vše jistě do říjnových voleb řádně promyslí.